Publisert

Hvordan leser du? To gode råd når kristenlivet er vanskelig


Ca leselengde:
3 min

Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han sa da til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan Leser du? Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv! Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, å skal du leve! Lukas 10:25 - 28

I Lukas evangeliet leser vi om en mann som kom til Jesus for å få svar på et spørsmål som var viktig for ham. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, spurte han. Jesus svarte med å stille ham to spørsmål. Hva står skrevet i loven - og - Hvordan leser du? Merk deg det siste spørsmålet først. Jesus var ikke bare interessert i at denne mannen leste i Guds ord. Han spurte også hvordan han leste.

Hvordan vi leser, er avhengig av hvilke spørsmål vi søker svar på. Du som hele tiden leser for å finne svar på hva du skal gjøre for å få det rett med Gud, vil få en merkelig erfaring. Du vil erfare at det du leser i Bibelen gjør det mer og mer vanskelig for deg å være en kristen. Dersom du er ærlig, vil du se at dette får du ikke til. Jeg som skriver dette har opplevd dette selv. Jeg måtte igjennom en slik vanskelig periode i livet mitt som lærte meg at jeg ikke er i stand til å bli slik Gud krever av meg i sin lov. Det er jeg glad for nå, for det førte til at jeg ble åpen for å se hva Jesus Kristus har gjort for meg.

Jeg lærte å komme til Bibelen med et annet grunnleggende spørsmål. I stedet for å spørre hva skal jeg gjøre for Gud, lærte jeg å spørre – hva har Jesus gjort for meg. Det korte svaret på dette spørsmålet er, at Jesus har gjort alt som er nødvendig for å frelse oss. Du trenger ikke frelse deg selv. Jesus har gjort det som kreves i så måte. Ved sin død og oppstandelse har han sonet og gjort opp for alle våre synder.

Råd i et vanskelig kristenliv

Jeg vil gjerne gi et par råd til deg som synes kristenlivet er vanskelig. For det første: Det er viktig at du leser Bibelen. Ta deg tid til det. For det andre: Begynn å lese Bibelen på en ny måte. I stedet for alltid å spørre hva skal jeg gjøre for å få skikk på kristenlivet mitt, skal også du spørre: Hva har Jesus gjort for meg? Selv om du kanskje vet svaret på dette spørsmålet er det likevel viktig at du leser det Bibelen sier om dette.

Når du leser om Jesus vil det etter hvert skje noe med deg. Ordene om Jesus blir noe mer enn en teori for deg. De blir ord du lever av. Ord som gir deg troen og styrker den. Slik er det fordi ordene om Jesus viser at Jesus tok imot den dom og straff du og jeg fortjener da han døde på korset. Han har også oppfylt alle kravene i Guds lov, i stedet for deg. Så sant du tror på Jesus og regner med ham, er du frelst, selv om du synes at du ikke får til å være en kristen.

Alt dette betyr ikke at du skal slutte å spørre hva du skal gjøre for Jesus. Men spørsmålet om hva vi skal gjøre er alltid spørsmål nummer to for en kristen. Spørsmål nummer en er alltid hva har Jesus har gjort for oss. Når du først ser på hva Jesus har gjort for å frelse deg får du lyst til å takke ham og leve for ham. Da viser Bibelen deg også hva Jesus vil du skal gjøre.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  10: 25-28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Arne Helge Teigen.
  Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Han er gift med Ellen, har tre barn og bor i Oslo.
   Ressurser av Arne Helge Teigen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.