Publisert

Hvorfor Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu fjerde ord på korset:

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: "Eli, Eli, lama sabaktani?" Det betyr: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Matteus 27:46


Hvorfor er et fryktelig ord når det blir ropt uten at man får noe svar. Ja, fortapelsen er Guds taushet.

Ikke sjelden virker svarene fra Gud ganske merkelige. Det er som om han svarer på noe annet enn det du har spurt om. Du spør menneskelig. Han svarer guddommelig.

Svarene hans tilfredsstiller ikke alltid vår tanke, men svarene i hans ord gir alltid hjertet en forunderlig hjelp og trøst. Gjennom Skriften fører han oss inn i sine tanker, og der finner sjelen hvile. Det betyr langt mer enn om Gud ga deg en begrunnelse for hvorfor han handler som han gjør. Gjennom hele sitt liv fikk Jesus svar på alle sine hvorfor, men på korset ble det annerledes. Der ble spørsmålet avløst av tørst, ikke bare en legemlig, men også sjelelig tørst.

Når Gud ikke svarte Jesus, er det fordi han vil svare deg. Det var egentlig du som ikke skulle hatt svar. Men i sitt forhold til Gud stilte Jesus seg der hvor du skulle ha stått. Langfredag byttet du plass med Jesus. Han tok din plass for å gi deg sin.

Når du synes at du ikke får svar, så gjør du det likevel. Du får troens svar som sier at din himmelske Far både tar og gir, for at du gjennom alt som møter deg, skal ha alt med Kristus. Da er du uendelig rik, selv om du føler deg fattig.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Forsoningen

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  27: 46

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.