Publisert

I dag er det født dere en Frelser La det bli jul, også i ditt hjerte!


Ca leselengde:
2 min

I dag er det født dere en Frelser. Luk 2:11

Hvem har bruk for en Frelser? Det har den som trenger til å bli frelst.

Mange har ikke erkjent dette. Noen synes at de klarer seg utmerket. Andre mener at det går så noenlunde. Andre igjen finner at det går opp og ned.

Det er i virkeligheten først når en er fortapt man får bruk for Jesus. De selvhjulpne har aldri feiret en riktig jul. De får alt det ytre som vi ikke skal forakte. Høytiden er en gave. Familie og venner er også det. Det samme gjelder mat og drikke. Likevel er du fattig om ikke julen betyr et møte med Jesus.

Dypest i hjertet ditt bor synden. Du er født med den, og du lever livet med den. Det skyldes arvesynden. Det er en innstilling og grunnholdning til Gud som går i arv fra slekt til slekt.

På tross av glede over mangt og mye i julen blir ingenting forandret hvis ikke Gud får lov til å gripe inn i hjertets innerste.

Det er dette han ønsker å gjøre. Han sendte ikke Jesus til oss for at vi skulle feire fødselsdagen hans med gode ønsker. Nei, han kjenner oss mye bedre enn vi kjenner oss selv. Derfor ble Jesus født som Frelser.

En Frelser har vi bruk for når livet står på spill. Gud vil at vi skal få eie det evige livet. Han kunne ikke holde ut å se oss gå fortapt. Derfor sendte han sin Sønn, født av en kvinne.

Det har skjedd. Julenatt er en milepel i vår frelseshistorie.

Men julenatt er ikke den eneste natten Gud har grepet inn. Han kommer også inn i ditt livs mørke og kalde natt. Ditt urene hjerte holder ham ikke tilbake. Han vil at du skal ta imot Jesus.

Gjør du det, er det ikke bare blitt jul på jord. Det er også blitt det i ditt hjerte. Jesus er kommet inn. Du er blitt født på ny. Da har denne julehelgen gjort deg til et nytt menneske.


Fra Hans Erik Nissen: «Ett er nødvendig», Lunde Forlag


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  2: 11

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.