Publisert

I dag Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Guds ord gjør dagen i dag til den mest betydningsfulle av alle. Det skyldes at han i dag er til stede og taler. Derfor sier han:

I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Hebreerne 3:7–8

Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! 2. Korinterbrev 6:2

Ditt svar er:

Dette er dagen som Herren har gjort. Salme 118:24

Vil du møte Gud, må du gjøre det i dag. Det var det den ene røveren gjorde. Det var sent, men ikke for sent. Vi har ikke tall på alle dem som denne røveren har gitt håp om frelse. Utallige mennesker har sett seg selv i ham, og de har sagt: Når det var håp for ham, er det også håp for meg! Så ble dagen i dag til frelsens dag.

Det samme må skje for deg. Du må ikke være blant dem som utsetter det aller mest alvorlige og trøster seg med at om de ikke rekker å gjøre det før, så rekker de det nok til slutt. Gud sier: i dag. Hans motstander sier: i morgen.

Denne dagen er frelsens dag for hver eneste en som kommer til Jesus og ber om frelse. Det dreier seg ikke om mange ord. Din Frelser har et hjerte som lengter etter å høre din stemme – etter å høre den i dag.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Omvendelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.