Publisert

I dine hender Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu sjuende ord på korset:

Og Jesus ropte med høy røst og sa: "Far, i dine hender overgir jeg min ånd!" Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Lukas 23:46


Vi er ikke skapt for å dø. Døden er syndens lønn. Derfor er det tungt å dø. Men det er en som har gått foran. Og i døden sa han de velsignede ordene som du får lov å gjenta: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Med de ordene er dødens brodd brutt.

18. februar 1546 døde Martin Luther. Like før det skjedde, hørte vennene hans at han ba med de samme ordene som Jesus: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Det var ord Luther var fortrolig med. De står i Salme 31, den siste av salmene som ble bedt daglig i Erfurt-klosteret, der Luther hadde vært som ung.

Så velsignet det er å kjenne Jesus! Da skal du slippe å komme til Gud med noe av ditt eget – ikke engang dine egne ord. Du får lov til å være som et barn som sier det en annen har sagt før deg. Det er ikke sikkert at du har krefter til å forme din egen bønn i ord, men Herren kjenner ditt hjerte.

Da Luther hadde sagt: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd», fortsatte han med de ordene som følger umiddelbart etter i Salme 31:6: «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Det gjelder også deg. Når du overgir din ånd i din Fars hånd, gjør du det ikke forgjeves.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 46

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.