Publisert

I følge med Jesus Gjenfødelsens nødvendighet


Ca leselengde:
2 min

Det er ikke slik at alle som er i Jesu følge når fram til den evige salighet. Det ser vi i den flokken som var i hans følge mens han gikk på jorden (se bl.a. Joh 6:60-66, Joh 13:21), og det ser vi flere steder i de nytestamentlige brev, bl.a. Apg 8:9-21.

For mange er det i selve begynnelsen det svikter. En har tatt sin bestemmelse om å bli en kristen. En har funnet sin plass i kirke og bedehus, men en er ikke født på ny. Jesus sier i Joh 3, i samtalen med Nikodemus:

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Joh 3:3

Gjenfødelsens nødvendighet er langt på vei fraværende i dagens forkynnelse.

I Joh 10 taler Jesus om seg selv som døren (v. 9). Det er bare gjennom Jesus selv at en blir en sann disippel. Jesus taler i starten av dette kapittel om noen som «stiger over et annet sted.» Det å bli født på ny er en Guds gjerning i et menneskehjerte. (Joh 1:12-13)

Viljesbeslutningen er viktig og Gud kan virke gjenfødelsen i et slikt menneske i samme stund. Men det er viktig å ha det klart at det er ikke min bestemmelse som gjør meg til en kristen.

Det er ikke din bønn,
det er ikke din gråt.
Det er blodet som frelser deg nu.
For all verden det rant
og det taler for deg:
Det er fred mellom deg og din Gud.
(Sangboken nr 144, v 3)

En må få se at det var for meg Jesus døde. Det var mine synder han bar til Golgata. Det var mitt skyldbrev som ble utslettet da Jesus hang på Golgata kors under Guds vrede og dom. (Kol 2:14)

Jes 53:5 taler så sterkt og direkte om nettopp dette:

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

Skjærtorsdag kveld kaster Jesus en «brannfakkel» inn i disippenflokken:

Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg. Mark 14:18

Det gikk en «sjokkbølge» gjennom disippelflokken.  Dette er referert i alle de fire evangeliene.

I 2 Kor 13:5 formanes vi til å ransake oss selv om vi er i troen.

Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? 2 Kor 13:5

Kanskje er det tid for oss alle å be med den store kong David:

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Sal 139:23-24


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  3: 3

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Vegard Svensen.
  Vegard er gift med Kjellaug og sammen har de fem voksne barn og en god del barnebarn. Han har arbeidet som forkynner for Norsk Luthersk Misjonssamband i snart femti år og samtidig vært bonde på Senja hvor han også nå holder til.
   Ressurser av Vegard Svensen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.