Publisert

I Jesus Kristus Å være i Kristus er mer enn å ha et bekjentskap til ham. Det er en levende og intim forening med ham.


Ca leselengde:
2 min

I Jesus Kristus

I 2. Kor 12:2 skriver Paulus «Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel». Dette vekker interesse hos de fleste lesere. Hvem var dette menneske i Kristus? Og hva betyr det at det ble rykket opp til den tredje himmel? Blant Bibelfortolkere er det samstemmighet om at dette mennesket er Paulus selv. Han skriver om seg selv i tredje person. Det var han som besøkte den tredje himmel. Dette kan man se ut fra det han skriver før dette i samme kapittel. Da sier Paulus at han skal fortelle om de syn og åpenbaringer han har fått fra Herren.

Jeg skal ikke gå videre inn på dette, men heller se på den måten Paulus omtaler seg selv på i dette brevet. Han sier «Et menneske i Kristus.» Hva betyr det at et menneske er i Kristus?

I Det nye testamentet betyr det å være i Kristus det samme som å være en kristen. Hadde vi skrevet det i dag ville vi nok skrevet «Jeg kjenner en kristen som…» der Paulus skriver «Jeg kjenner et menneske i Kristus», men betydningen er den samme. Paulus bruker preposisjonen i for å beskrive en kristens forhold til Jesus Kristus. Vi finner flere eksempler på dette i Rom 16:1-16. Der sender Paulus sine hilsener til så mange som 27 medlemmer av menigheten.

Han bruker betegnelsen i Kristus, eller lignende betegnelser som i Herren eller i Kristus Jesus, om hans medarbeidere i Roma. Han sier for eksempel «Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus.» Dette betyr at de er hans kristne medarbeidere. Et annet eksempel er «Hils Apelles, som har stått sin prøve i Kristus.» Vi vet ikke helt hvilken prøve Apelles hadde stått i, men Paulus roser ham for at han har beholdt troen på Jesus Kristus gjennom prøvelsen.

Paulus bruker ikke i Kristus som en geografisk eller matematisk betegnelse. Å være i Kristus betyr ikke «inne i», som for eksempel at man er inne i et hus eller inne i et skap. Er man i Kristus betyr det at man er forent med Kristus. Vi har fått et nært og personlig forhold til ham. I Joh 15:4-5 sier Jesus «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Han bruker deretter et bilde for å forklare dette. Han sier

Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.
Joh 15:4-5

Å være i ham er å ha et levende og voksende forhold til Jesus Kristus. Dette er mer enn et bekjentskap eller et vennskap. Det er en organisk, levende og intim forening med Jesus Kristus. Å være i Kristus er å være i forening med ham.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Jesu person

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  15: 4-5

Serie

  Gjennom Jesus Kristus

  På Jesus Kristus

  I Jesus Kristus Å være i Kristus er mer enn å ha et bekjentskap til ham. Det er en levende og intim forening med ham. (vises nå)

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håvard Høie.
  Håvard Høie er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og arbeider nå som prest i Sandnes. Han er gift med Maria og de har to døtre.
   Ressurser av Håvard Høie
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.