Publisert

Jeg tørster (1) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu femte ord på korset:

Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og far at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: "Jeg tørster!" Johannes 19:28


Der Gud ikke er, er tørsten så stor at selv en dråpe vann fra en fingertupp ville være svalende (Lukas 16:24). Det erfarte Jesus på korset.

Av alle her på jord er han den eneste som fullt og helt har kjent denne tørsten. Jesus erfarte til bunns hva det vil si å være forlatt av Gud. I sin lignelse om den rike mannen og Lasarus skildrer Jesus denne tørsten. Da han hang på korset, opplevde han den selv.

I gudsforlatthetens mørke tørster den forlatte etter Gud, men han er ikke der. Den forlatte lengter etter den Gud som er lys og skaper lys, men opplever bare et håpløst mørke. Der Gud ikke er, råder døden. Der, i det ytterste mørket, blir sang til fortvilelse. Dette vredesbegeret skulle du og jeg ha drukket, men Gud ga det til sin Sønn.

Jesus ba om at det måtte gå ham forbi, men han bøyde seg under Guds vilje (Lukas 22:42). Og Gud ville at han skulle tømme det i ditt sted. Da gjorde Jesus det. Han sa ja til den uutholdelige tørsten. Nå gir Gud deg et annet beger enn det som Jesus tømte. Det er velsignelsens beger. Det er Guds vilje at du skal gjøre det til ditt.

Gjør da som Jesus! Ta imot Guds beger. Det er fylt av den nåde og fred som Jesus vant til deg da han utgjød sitt blod for deg.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Forsoningen

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.