Publisert

Jeg tørster (2) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu femte ord på korset:

Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og far at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: "Jeg tørster!" Johannes 19:28


Tørst som ikke lar seg slukke, skaper fortvilelse. Det er korset et vitnesbyrd om. Det gjelder tørst etter vann – og i enda sterkere grad tørst etter Gud. Jesus tørstet etter Gud, men Gud hadde forlatt ham. Det er helvetes kval og pine.

Men for oss kan tørst på denne siden av evigheten bli veien til velsignelse. Tørsten får deg til å vende deg mot noe som er utenfor deg selv. Og Jesus har sagt: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke!» (Johannes 7:37)

Tørst kommer ikke av seg selv. Den legemlige tørsten henger sammen med at kroppen din mangler væske. Den åndelige tørsten skyldes at du er uten Gud og uten håp. Det blir du klar over når Den Hellige Ånd vekker deg opp av din syndesøvn.
Hvis du tørster etter Gud, har Ånden begynt sin gjerning i deg. Og han som har begynt den gode gjerning, vil også fullføre den.

Han vil slukke den tørsten han selv har skapt. Det gjør han ved å åpne Guds ord og vise deg hvor du finner strømmene av levende vann. Det gjør du i ordet om Jesus. Bibelen maler den korsfestede Jesus for dine øyne, og ordet om korset er Guds
kraft. Fra det kommer de levende vannstrømmene som slukker sjelens tørst.Her får du lov til å drikke igjen og igjen – inntil den dagen du skal få drikke av livets vann i Guds Paradis.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.