Publisert

Jeg tørster (3) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu femte ord på korset:

Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og far at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: "Jeg tørster!" Johannes 19:28


Det er en sammenheng mellom israelittenes tørst i ørkenen etter utgangen av Egypt (2. Mosebok 17:3) og Jesu tørst på korset. Under ørkenvandringen da Gud grep inn og ba Moses slå på klippen, stilte han seg selv foran klippen (2. Mosebok 17:6). Så da Moses slo på klippen, rammet han Gud med staven.

Senere ble folket tørst igjen. Men da skulle ikke Moses slå på klippen, bare tale til den (4. Mosebok 20:8). Det er bare én gang det skal slås.

På korset slo Gud seg selv. Den tørsten Jesus led, er den endelige. Fordi han tørstet, flyter det strømmer med levende vann fra ham i all evighet. Han er kilden med livets vann, og den som drikker av det, skal aldri i evighet tørste. Det vannet som
Jesus gir, blir til og med til en kilde med vann som veller fram til evig liv for alle dem som drikker av det. (Johannes 4:14)

Vannet er Guds Ånd som herliggjør Jesus. Ånden åpenbarer at selv om du føler at du mangler alt, er du likevel velsignet. Jesus ble fattig for å gi deg sin rikdom (2. Korinterbrev 8:9). Fordi han tørstet, skal du aldri i evighet gjøre det.

Lytt nå til hans ord: «Jeg tørster!» – og takk din Frelser for at han har frelst deg fra tørsten. Han metter din sjel med nåde. Gjennom alt som møter deg, kan du si: Jeg skal ikke tørste, for Jesus har tørstet i mitt sted.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.