Publisert

Jeg tørster (4) Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu femte ord på korset:

Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og far at Skriften skulle bli oppfylt, sier han: "Jeg tørster!" Johannes 19:28


Det er en sammenheng mellom Jesu tørst, vannet, Ånden og velsignelsen. Fordi han tørstet, finnes det et sted hvor du kan gå og drikke. Og det er nettopp det stedet der han tørstet. Der finner du det livgivende vannet.

Dypest sett er hans tørst din tørst. Han har tørstet i ditt sted. Jesus beskriver fortapelsen som tørst. Han kunne ikke holde ut tanken på at du skulle tørste i helvetes ild. Hans kjærlighet til deg gjorde det rett og slett umulig. Derfor måtte han gjøre din tørst til sin.

Slik elsket han deg. Han gjorde sin lidelsesdag til din frelsesdag.

Og nå strømmer det frelsende vannet mot deg. Det kommer til deg i den hellige dåp, og det strømmer stadig. Dette vannet er ett med velsignelsen i Kristus. I ham ble du utvalgt før verdens grunnvoll var lagt (Efeserne 1:4), og nå ønsker Gud ved sin Ånd å åpne ditt hjerte, så du ser at han – sammen med Jesus – har gitt og stadig gir deg alt.

«Hvor finner jeg vann?» spør den som tørster. Åndelig tørst avføder det samme spørsmålet: «Hvor finner jeg vann?» Det vidunderlige er at Gud selv har gitt svaret. Dermed slipper vi å være i tvil. Og svaret er: På korset tørstet Jesus i stedet
for deg, og ved hans kors kan du øse av frelsens kilde. Det kan du gjøre uforskyldt. Du kan gjøre det av bare nåde.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.