Publisert

Jesus, husk meg Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Å, hvor kort en bønn kan være! Den kan være et nødskrik fra et hjerte. Men selv om bønnen er så kort, når den fram til et annet hjerte. En bønn kan være et eneste ord – et eneste navn: navnet Jesus!

Bønn er påkallelse. Det betyr at du kaller på Jesus når du ber, og Skriften sier at hver den som påkaller ham, skal bli frelst (Apostlenes gjerninger 2:21). Ofte vet vi ikke hvordan vi skal uttrykke oss. Vi forstår ikke hvordan vi skal be rett. Men Ånden går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord.

Det avgjørende er at vi kommer til Jesus og kaller på hans frelsernavn. Å være frelst er å ha en Frelser som ikke glemmer deg, verken i livets hverdag eller når det virkelig gjelder, for eksempel når vi kommer helt dit hvor vi ikke lenger kan huske noe eller noen.

Og det som betyr enda mer: Jesus husker deg når du skal stå for Guds domstol. At Jesus husker deg, innebærer at han kjenner deg som sin. Det er rikt å kjenne Gud, men det er enda større å være kjent av ham. Troen lever av å høre det igjen og igjen:

Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Johannes 10:14

Det skaper en sikker tro, samtidig med at bønnen blir født i hjertet: Jesus, husk meg! Uten deg er jeg fortapt! Med deg har jeg alt!


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Bønn

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.