Publisert

Jesus møter Sakkeus 1 – Kjend og funnen


Ca leselengde:
2 min

Vart du ferdig med forteljinga om Sakkeus då du gjekk ut av søndagsskulen? For mange vart det kanskje slik. Men ikkje noko i Guds ord er slik at vi blir «ferdige» med det. Møtet mellom Jesus og tollaren Sakkeus har ein bodskap også inn i etablerte kristne sine liv. Vi finn denne forteljinga i Luk 19:1-10.

Jesus reiste gjennom Jeriko, der Sakkeus budde. Det står ikkje mykje om tollaren sine motiv for å møte Jesus. Berre slik i v.3 og 4:

Han freista å få sjå Jesus, kven han var. Men han kunne ikkje koma til for folkemengda, for han var liten på vokster Han sprang då i førevegen og klatra opp i eit morbærtre for å få sjå han, for vegen hans gjekk framom der.

Vi veit ikkje kor djupt dette stakk hos Sakkeus, men han hadde ein lengt etter å sjå Jesus. Kanskje visste han ikkje heilt kva han lengta etter heller, men der var ein trong. Slik kan vi ofte kjenne det. Ei ubestemd uro, ein lengt etter noko vi ikkje heilt veit kva er. Eg trur det høyrer saman med det å vere menneske i syndefallet si verd. Kor godt då å kjenne Jesus og få gå til han!

Men Sakkeus kjenner ikkje Jesus, og ventar kanskje ikkje så mykje. Han har vanskar med å finne fram og kome til. Men så skjer det uventa: Jesus kjem til Sakkeus!

V 5: Då Jesus kom til staden, såg han opp og sa til han: Sakkeus, skunda deg og kom ned! For i dag lyt eg vera i ditt hus.

Det vart berginga hans. Han er kjend av Jesus på førehand. Slik er det for deg óg. Om du synest det er vanskeleg å finne fram, så finn Jesus vegen til deg. I Ordet og forkynninga sitt nådemiddel møter Jesus deg. Du kan synest han er langt borte, men han kjenner deg og veit om all trong.

Sakkeus gjekk dit han visste Jesus ville kome forbi. Det skal du óg gjere. Det er å søkje til Bibelen og til forkynninga av Guds ord. Der er Jesus. Du kan likevel synest at mykje er uklart og vanskeleg å sjå, men senk skuldrane, Jesus greier å finne deg!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  19: 3-5

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Lars Kjetil Emblem.
  Lars Kjetil er fra Emblem i Ålesund kommune. Han er gift med Elisabet og de har to barn. I sitt arbeid kjører han sesongvis som lastebilsjåfør på sommerhalvåret og er forkynner i Norsk luthersk misjonssamband på vinterhalvåret.
   Ressurser av Lars Kjetil Emblem
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.