Publisert

Jesus sa til ham: sannelig Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Hva som blir sagt, er viktig. Men det helt avgjørende er hvem som sier det. Mange gir tomme løfter som aldri blir innfridd. Enten kan de ikke eller så vil de ikke innfri dem.

Helt annerledes er det med ham som har all makt i himmel og på jord. Jesus skuffer aldri. Han rydder hindringene av veien. Alle ordene hans blir til virkelighet. Det han sier på jorden, står fast i himmelen. For å understreke det bruker Jesus ordet sannelig.

Du skal ikke være i tvil, selv om du i anfektelser og prøvelser ikke alltid kan forstå at det virkelig er sant. Guds ord er et troverdig ord. Det kan ikke rokkes. Kaster du anker i hans ord, holder det selv om storm og bølger reiser seg.

Slik var det også for den ene av de to korsfestede røverne. Der og da var det ikke mye kraft og herlighet å se, men Jesus hadde sagt et ord som var så sikkert og fast, at røveren med dette ordet kunne møte den siste fienden. Det kan du også. Skriften er urokkelig. Det den sier, det sier Gud.

Det er han som har det siste ordet. Han hadde det på korset. Han hadde det påskemorgen. Han har det i denne verden. Han har det i ditt liv i dag, i morgen, ja, i all evighet.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.