Publisert

Jesus tidde Fredag 1. uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Da sto ypperstepresten opp midt iblant dem og spurte Jesus og sa: Svarer du intet på det som disse vitner mot deg? Men Jesus tidde og svarte intet. Atter tok ypperstepresten til orde og sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn. Jesus sa til ham: Du har sagt det; jeg er det. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Han har spottet Gud! Hva skal vi mer med vitner? Se nå har dere hørt gudsbespottelsen! Hva tykkes dere? De dømte ham alle og sa: Han er skyldig til døden.
Matt 26:62-66

Det har vært nevnt flere grunner for at Jesus tidde da han ble anklaget for rådet. Men grunnen er nok den ene at han hadde ikke noe å forsvare seg med. Vi ser Guds uskyldige Sønn stå for synderes domstol. Men selv ser  han at han står istedenfor synderne for Guds domstol. Der kreves han til regnskap for all verdens synd. Og hva skal han da svare? Han kan bare svare med å li straffen. Derfor opplot han ikke sin munn, lik et lam som føres bort for  å slak­tes. Jes. 53:7.

La så den jordiske ypperstepresten rive i styk­ker kappen sin i hyklet sorg. Nå står den him­melske ypperstepresten ferdig til å overta. Nå skal han gå inn i selve himmelen med sitt eget blod til evig forløsning for slekten.

Men en dag står jeg selv anklaget. Satan står ved min side for å stå meg imot. Samvittigheten må stadfeste anklagen og si: Selv om det er løgnens far som taler, så er dette sant. Det er mine synder han kommer med! Og loven dømmer og fordømmer.

Hva skal jeg da si? Da har jeg intet å for­svare meg med. Jeg har fått en lukket munn for Gud.

Men da kommer min himmelske yppersteprest. Han anklager og dømmer ikke som yp­perstepresten Kaifas. Nei, han er den anklage­des talsmann.  1. Joh 2:1-2.  Han sier:  Dette er jo mine synder. De ble lagt på meg på den store forsoningsdagen, og jeg har sonet for alt sammen. Jeg har ikke lagt synden tilbake på denne synderen, men gjemt den i min egen grav for evig. Hvorfor vil du så anklage min utvalgte?

Da er det anklageren som må tie.

Hvem vil meg anklage

og for dommen drage

hen til Sinai?

Synden jeg bekjenner,

meg til Jesus vender,

dermed er jeg fri.

Møt meg da på Golgata,

Jesus skal min sak antage!

Hvem vil meg anklage?


 

Relatert