Publisert

Kan du se for deg Jesus redd og bekymret?


Ca leselengde:
3 min

Jesus var alltid den trygge og rolige: I båten som er i ferd med å synke befaler Jesus bølgene å bli stille. I møte med en rasende folkemengde som vil styrte ham utfor stupet går Jesus myndig igjennom flokken. I møte med selve ondskapen i personifisert skikkelse snakker Jesus strengt til han, og djevelen må gå sin vei. Jesus var aldri hjelpeløs eller rådvill.

Skjærtorsdagsnatt. Jesus går med disiplene inn i Getsemanehagen.

«Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden.» Mark 14:34

Du har kanskje sett bilder av Jesus i Getsemane: Jesus kneler gjerne over en stein, ser andektig mot himmelen, og får en stemningsfull solstråle i retur. Jesus sier derimot at han er «bedrøvet inntil døden». Ordet «dødsredd» får her ny betydning. Kongenes konge er fylt av redsel!

«Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast» Luk 22:41

Der kneler han ikke vakkert over en stein. Men hele ham fylles slik med angst at føttene ikke makter å bære ham. Han siger sammen og faller på kne

«og etter som kampen stiger i styrke, knuger han ansiktet ned mot jorden. Hele vår frelsers legeme er grepet av den dype angst.”Fredrik Wisløff

Angst – et sterkt uttrykk. Jesus hadde dødsangst. Natten var kald. Jesus derimot svettet.

«Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.» Luk 22:44

Svettet blod

Hele hans kropp og sjel er så fylt av en ubeskrivelig angst, at det fra pannen presses fram blod! Ikke bare litt. Men det renner blod ned langs hans forpinte ansikt, og faller på bakken. Den evige Guds sønn er i brennende angst!

Så ber han en sjokkerende bønn:

”Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg!” Mark 14:36

Hvordan kunne han be slik? Fra evighet av var det bestemt det som nå skulle til så skje! Likevel frykter han så voldsomt det som nå skal komme, at han til det siste ber om å få slippe – om det er mulig!

Hvorfor slik angst? De fysiske lidelsene var voldsomme. Men dette er han ikke alene om å ha opplevd.

Knust av Gud selv

700 år før gir profeten Jesaja svar:

”Men det behaget Herren å knuse ham.” Jes 53:10

Smak på ordet knuse. Knust av Den Hellige Gud. Hvorfor? Fordi Gud i sin evige kjærlighet ikke kunne se på at du skulle knuses for din synds skyld. Han så derfor ingen annen utvei enn i stedet å knuse sin Sønn. Heller han enn sin skapning! Jesus gjøres derfor til din stedfortreder. Han blir gjort ett med all din synd, urenhet og ondskap. Og slik møter han sin Far, og knuses av det. Derfor roper Jesus ut:

«Min Gud min Gud hvorfor har du forlatt meg» Matt 27:46

Forlatt av Gud. Det er det mørkeste mørke. Det er Helvete.

«Min sjel! Hvorfor tok du det så lett med synden? Stans og se hvor alvorlig Gud tar den!» Min sjel!  Se hva synden har kostet Ham for at den ikke skulle ligge over deg gjennom all evighet. Gi frelseren den takk at du frimodig tror hans stedfortredende gjerning i ditt sted, «løses fra synden og bindes til ham, din gjenløser for tid og evighet.» Lars Eritsland


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
3 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  Markus evangelium  14: 34

  Matteus evangelium  27: 46

  Profeten Jesaja  53: 10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er fra Trondheim, er gift med Edel, og bor i dag i Namsos. Sammen har de fem barn. Endre er utdannet teolog, har vært feltprest, og siden 2010 ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. I dag er han lærer på Fjellheim Bibelskole og skoleprest på Val Videregående Skole.
   Ressurser av Endre Stene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.