Publisert

Kan Gud endre fortida? Fortida er ikke hva den en gang var


Ca leselengde:
4 min

Kan Gud gjøre det slik at byen Roma aldri har eksistert? Spørsmålet er i utgangspunktet ikke stilt av meg, men av Peter Damian (1007-1072) i et teologisk skrift om Guds allmakt. Nå begynner det å bli noen år siden jeg leste dette skriftet av Peter Damian, men slik jeg husker å tolke ham, går han langt i retning av å argumentere for at Gud faktisk kan endre fortida. Dermed kan han altså ikke bare utslette alle spor av at Roma har eksistert, men også gripe inn i fortida og gjøre det slik at Roma heller aldri ble grunnlagt.

Selv om han kommer med noen interessante poeng, kan jeg ikke si jeg blir overbevist av argumentasjonsrekka han framfører, men én ting skal han i alle fall ha: Jeg skulle ønske han hadde rett. For er det noe som kan gjøre fortid så vond og vanskelig, så er det at vi kan ikke endre den.

Fortida er ikke hva den en gang var

Til tross for at fortida ikke kan endres, kan perspektivet på fortida gjøre det og her er Krønikebøkene i GT et fascinerende eksempel. Før jeg begynte å gjøre meg bedre kjent med disse bøkene, tenkte jeg, som sikkert mange andre, at de mer eller mindre formidler det samme som noen av de andre historiebøkene i GT. Nå er det jo noe sannhet i dette, for det er betydelig tematisk overlapp mellom Krønikebøkene, Samuelsbøkene og Kongebøkene. Men ser du nærmere etter, vil du se at det er flere forskjeller som er av stor betydning for selve budskapet i disse tekstene.

Spesielt Kongebøkene får fram hvor galt alt gikk, hvordan åndelig og moralsk forfall ledet til kongerikets splittelse og senere også undergang. Bildet som risses opp er mørkt og dystert. Selv om Krønikebøkene et godt stykke på vei forteller om mye av det samme, skal en legge merke til at den i det store og hele tegner et mer positivt bilde.

For eksempel er feiltrinna til David, hans ugjerning mot Uria og Batseba ikke tatt med. Og den onde Manasse, viser seg å vende om mot slutten av sitt liv, noe Kongebøkene ikke får fram, enda Manasse også omtales der. Krønikebøkene har dessuten et sterkere søkelys på Juda, som var ættelinja Messias skulle komme fra og slik sett rettes blikket mot selve frelseren. Og selv om Krønikebøkene også omtaler eksilet, ender verket likevel med et tydelig frempek på at folket en dag skal få vende tilbake til landet. Med andre ord ender Kongebøkene med dom, men Krønikebøkene peker fram mot frelsen.

Flere eksempler kunne vært gitt, men poenget blir det samme: Krønikebøkene gir et annet perspektiv på historien. Sagt på en annen måte er noe av budskapet i Krønikebøkene at du skal få tenke nytt om fortida di.

En norsk historiker med navnet Knut Kjeldstadli skrev en lærebok med en tankevekkende tittel som oppsummerer dette budskapet godt: Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget. Som du sikkert skjønner er ikke dette noe andaktslitteratur, men jeg må si det er en oppbyggelig tittel. I Kristus trenger du en ny innføring i din egen historie, for fortida er ikke hva den en gang var. Du som er i Kristus skal få forholde deg til fortida på en ny måte.

«Fortid og håp»

«Jeg vil gi dere fremtid og håp», lyder et godt og kjent vers i Jeremia (29:11, Bibel 2011). Nå skal man ikke legge noe til Bibelen, men samtidig tror jeg det må være like sant å si at Gud også vil gi oss fortid og håp. Din fortid, med alle dine nederlag, har Jesus bytta ut med sin og da kan du også få tenke nytt om din egen historie. Der du tidligere så handlinger du ikke skulle gjort, ord du ikke skulle sagt, tanker du ikke skulle tenkt, kan du nå få se: Det er tilgitt. Det er gjort opp. Det er glemt. Alle syndene dine har Gud kastet bak sin rygg (Jes 38:17) og ned i havets dyp (Mika 7:19).

Betyr dette at Gud kan gjøre det slik at byen Roma aldri har eksistert? Eller enda viktigere: Kan Gud gjøre det slik at du aldri har syndet? Her kan filosofene grave og spekulere lenge og vel. Jeg lar en parafrasert snutt fra Erik Pontoppidans forklaring til rettferdiggjørelse stå som et svar:

Når Gud rettferdiggjør, ser han på deg i Kristus som om du aldri hadde syndet.


Litteratur

Damian, P. (1989). The letters of Peter Damian 91-120 (O. J. Blum, Overs.). Catholic University of America Press.

Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget.

Pontoppidan, E. (1996). Sannhet til gudfryktighet: Forklaring over Martin Luthers lille katekisme. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

 


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Frelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Håkon Leite.
  Håkon Leite kommer fra Bagn i Valdres og arbeider som høgskolelektor med kvalitetsansvar på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Han bor i Drammen med kone og tre barn og går i Drammen Misjonsforsamling NLM
   Ressurser av Håkon Leite
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.