Publisert

King’s cross Et slags vitnesbyrd fra British Railway


Ca leselengde:
5 min

«King's cross» (kongens kors) er en togstasjon i London. Et enormt stort trafikk-knutepunkt.

Smak litt på ordparet: Kongens kors. Umiddelbart er det noe som ikke stemmer. Andre ordsammensetninger faller oss lettere. Slik som kongens krone, kongens slott eller kongemiddag. Kongemakt, rikdom og privilegier. Det gir mening.

Men Kongens kors?

Jødene hadde vanskelig for tro at Gud ble menneske. Og at man da i tillegg skulle tro at denne personen skulle dø på et kors, ja, det overgikk alt.

Disippelen Peter bekjente Jesus som Messias, «Du er Guds Messias» (Luk 9:20), men når Jesus sier videre (v.22) at han (altså Jesus) «skal bli slått i hjel … og reises opp på den tredje dag», ja, da sier Peter at han vil forsvare han slik at han ikke skal dø.

Peter er villig til å dø for den saken. I Peter sitt hode kan bare ikke Messias dø. Kongen kan ikke dø. En konge har ikke noe med død og kors å gjøre.

Peter tok til orde og sa: «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter sa: «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa også alle de andre disiplene.» Matt 26:33-35

Før Jesu død og oppstandelse var det så klinkende klart for Peter: «Nei, det må ikke skje deg, Jesus.» For disiplene og jødene var det en naturlig slutning fra å bekjenne Jesus som Messias til å avvise at han måtte dø. Eller kunne dø.

Kristus og nederlag hørte ikke sammen i deres univers. En konge kan ikke dø! Messias kan ikke dø og slett ikke bli korsfesta. Ferdig snakka. Denne tanken var like umulig som om jeg sa: Jeg vil servere deg en dampende, varm is. Det er ikke logikk.

Men Herrens logikk er motsatt av disiplenes logikk og vår logikk.

Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. 1 Kor 8:9

Kristus ble fattig.
Kristus ble en tjener.
Den opphøyde døde.
Guds sønn ble et sonoffer.
Den rene ble uren.
Den uskyldige ble skyldig.
Den opphøyde ble satt sist.
Den syndfrie tok all synd på seg.

Tenk, bli rik ved fattigdom.

På korset fikk Jesus tjene oss.  Verdens skaper og Herre bøyer seg ned. Gud har kommet til oss. Han er kommet nær.

Jesus. Hvem er han? Han er Kristus – den salvede – Kongen – Guds sønn.

Og han var en tjener og forblir en tjener.

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Fil 2:5-11

Jesus ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Peter hadde et annet budskap etter oppstandelsen og etter pinseunderet.

Det var umulig for døden å holde han fast….så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Apg 2:24, 36

Det demrer for Peter: kongens kors.

En lidende tjener! En tjenende konge!
En konge og Herre som bøyer seg ned.
Ingen vinner vel ved å dø?
Jesus vant ved å dø!
Jesus vinner ved å tjene.
Og han blir reist opp og opphøyd og gitt navnet over alle navn.

Tim Keller sier i en tale at i møte med Jesus vil du få en av tre reaksjoner:

Enten så hater du han.
Eller du flykter fra han.
Eller du faller ned og tilber.

Hvem er Jesus for deg? Er han din Herre? En tjenende Herre? Er han kongen som døde på et kors?

Hvem er du som en kristen? En tjenende kristen?

Det spørsmålet tror jeg at vi kan stille når vi leser første setning i Kristushymnen i Filipperbrevet.

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Fil 2:5

Jeg har det siste året mange ganger tenkt på en god kristen bror i Tinguipaya, Bolivia: Ricardo Mamani. Som ung familiefar ble han en kristen og født på ny. De første åra som kristen ble han og kona utsatt for mye trakassering, falske beskyldninger og regelrett forfølgelse fra bygdesamfunnet de bodde i. Etter hvert nådde hans tjenende vesen og evangeliet om Jesus inn i bygda der han bodde. Og Ricardo ble en tjenende pastor. Da jeg en gang spurte han om hva han likte å forkynne om, så kom det, for meg, et overraskende svar. Jeg liker så godt versa i Matteus 5,44-45:

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Matt 5:44-45

Ricardo døde i fjor av Covid. Han har etterlatt et budskap inn i mitt liv om kongens kors. Jesus, kongen, døde for Ricardo på et kors. Og ved sin stedfortredende død og oppstandelse ble det til liv for Ricardo. Og Ricardo tjente i sitt liv med det samme sinnelag som var i Jesus.

King's cross! Kongens kors! For et herlig budskap British Railway har på sin stasjon.


Denne andakten ble først publisert i mai 2022.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Jesu lidelse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Marit Andersen.
  Marit Andersen er fra Arendal. Hun har vært misjonær for NLM i Bolivia, og jobber nå som forkynner og fellesskapsutvikler.
   Ressurser av Marit Andersen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.