Publisert

Kom hit til meg


Ca leselengde:
2 min

Kom hit til meg, alle som arbeider og er besværet, og jeg vil gi eder hvile. Matt 11:28

Er du i nød, - du har en Frelser som har all makt i himmelen og jorden. Kom til ham! Han alene kan stille hjertets uro. Ingen andre enn han kan lette byrden som trykker oss.

Hva bedrøves du over? Over tapte goder? Jesus sier: Vær ikke bedrøvet. Har du tapt jordiske goder, så gir jeg deg himmelske.

Men hvordan skal jeg forsørge meg og mine i denne verden, spør du kanskje. Jeg forsørger eder, svarer Jesus. Jeg som sørger for fuglene og ikke glemmer det minste kryp, jeg vil heller ikke glemme eller forsømme deg, mitt barn.

Hva bedrøves du over? Akk, jeg er en forlatt kvinne, min mann er død, sukker mange. Enkestand er sørgestand. - Uforsagt! sier Jesus. Jeg kan hjelpe deg bedre enn tusen menn. Får du ingen rett på jorden, jeg vil skaffe deg rett i himmelen, jeg er enkers forsvarer.

Hva bedrøves du over, kjære barn? Akk, far og mor har forlatt meg! Kast din sorg og se på meg, jeg som tar meg av alt som er forlatt av menneskene, sier Jesus. Er det ikke meg som forsørger de unge ravnene? Jeg skal aldri dø fra deg, mitt navn er: evig Fader.

Hvorfor er du så sorgfull, du lidende og besværende? Kom til meg, jeg styrker deg. I meg skal du finne hvile for din sjel.

Er du en synder? Jeg utsletter din synd for min skyld og kommer ikke din misgjerning mer i hu.

Er du syk? Jeg styrker deg på din sykeseng og helbreder alle dine mangler.

Er dine fiender mange? Jeg er mektigere enn dem alle, og jeg gjør din rettferdighet klar som lyset, og din rett så klar som høylys dag.

Er din tro svak? Jeg vil ikke utslokke den rykende tande og ikke sønderbryte det knekkede rør.

Har du meget av lidelse? Jeg vil rikelig trøste deg, og midt i smerten vil jeg være din glede.

Gruer du for døden? Jeg er ditt liv, og døden er deg en vinning.

Således trøster Herren, og den troende sjels svar er:

O Jesus, from, jeg kommer her,
Av deg jeg nå vil lære.
Min syndebyrde ikke mer
Jeg makter nå å bære.
Jeg høre vil din røst,
Gi du meg ro og trøst,
Og la meg kjenne rett,
At byrden din er lett,
Ditt åk er gagn og glede!


Hentet fra andaktsboka Nåde og sannhet eller kristelig skattkiste. Du kan lese hele boka her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Prøvelser

Skrifthenvisning

  Matteus evangelium  11: 28

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Heinrich Müller.
  Heinrich Müller (1631-1675) var en tysk, luthersk teolog ved universitetet i Rostock. Han skrev flere oppbyggelige bøker og dessuten flere salmer. Han stod i den lutherske ortodoksien, men ivret for et varmere fromhetsliv.
   Ressurser av Heinrich Müller
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.