Publisert

Kristi kjærlighet tvinger "Misjon er vår takk for Golgata"


Ca leselengde:
2 min

Noen tenker at kjærligheten er fri fra alle bånd. At det er å gjøre akkurat som en vil og lyster. Uten forpliktelser, uten ansvar.

Kan det være grunnen til at så få finner den sanne kjærligheten i dag? Både i forhold til Gud, og i forhold til mann og kone?

Det å elske! Det kan aldri skje uten kjærlighetsbånd. Den forelskede vet jo noe om dette. En vil gjerne være der den andre er, være sammen til enhver tid. Synes samtidig det er vondt når det ikke går, og en bare får være hos den andre i tankene.

Den sanne kjærligheten binder en til en annen.

Kjærlighet på ekte

Det å være elsket. Ikke bar med tomme ord, men der liv og handling viser at dette er alvor.

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndereRom 5:8

Slik er vi knyttet sammen i kjærlighetsbånd. I kjærlighet til Gud og hans Ord. I kjærlighet til Jesus. I kjærlighet til de som Jesus elsker og døde for.

På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 1. Joh 3:16

Kjærlighetens tvang

Den som elsker, er bundet. Ikke av trusler eller tvang, men av takk i hjertet. Paulus beskriver dette slik;

For Kristi kjærlighet tvinger oss... 2. Kor 5:14

Slik er misjon er din takk for det som skjedde på korset. Takk fra en synder som er reist opp og tilgitt for Jesus skyld.

Ord til takknemlige

Den som gir takken rom i hjertet, lar ikke gleden stoppe der. Takknemligheten må få rom, og strømme ut gjennom ord, føtter og liv.

Det er takknemligheten over Kristi kjærlighet som sprenger grenser, og bringer oss videre ut til alle folkeslag og nasjoner. Ut til de som ennå ikke har fått høre.

Det er til de takknemlige Jesus sier;

Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! Matt 28:18-20


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Misjon

  Takknemlighet

Skrifthenvisninger

  Matteus evangelium  28: 18-20

  2. Korinterbrev  5: 14

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Jan Helge Aarseth.
  Jan Helge Aarseth er gift med Elisa, har fire barn og bor på Vigrestad. Han har vært misjonær i Tanzania og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå arbeider han som pastor i IKF Stavanger (Internasjonalt Kristent Fellsskap).
   Ressurser av Jan Helge Aarseth
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.