Publisert

Kvinne Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


Når Jesus taler til sin mor, bruker han ordet kvinne. Hvorfor sier han ikke mor eller Maria til henne?

Da engelen Gabriel ble sendt til henne, kalte han henne Maria. Men på korset tiltaler Jesus henne på samme måte som han har tiltalt mange andre.

Det er noe ydmykende i at han ikke bruker navnet hennes eller kaller henne mor. Ved å kalle henne mor kunne han minnet henne om den særstilling hun har blant alle kvinner til alle tider, men han gjør det ikke.

Jesu tale ydmyker. Vi har så lett for å tenke på oss selv som noe spesielt. Vi ser ikke uten videre rikdommen i å tro på den nåde som alle kan få. Vi forstår ikke at det er det største av alt. Hvis vi gjør det, får vi den nåde som verden ikke kjenner. Det
er et hjerte som er forlikt med Gud.

Veien inn i nåden går gjennom ydmykelsen. Men det er en velsignet vei. Maria som var den benådede blant kvinner, fikk lov til å være bare kvinne.

Det gjelder også deg. Du får være det du er: En synder ved Jesu kors. Mer skal det ikke til. Da er du under frelsens velsignelse. Da kan du si til den korsfestede: «Du med nåden, jeg med skammen, å, hvor vi dog passer sammen, du, Guds salvede, Guds sønn.» (Sangboken, nummer 249)


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.