Publisert

Livet, det onde og nattverden Fellesskapet som gir oss del i fullstendig frelse- tilgjengelig i nattverden!


Ca leselengde:
4 min

Før du leser denne teksten anbefales det å lese Lukasevangeliets 22. kapittel, vers 7 til 38.

Jesus sa: «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan ete påskelammet».

‭‭De var jøder, Jesus og disiplene, og de feiret de jødiske høytidene. De var nå klare for å feire den største av dem alle: påske, også kalt de usyrede brøds høytid. Et av høydepunktene var å spise påskemåltidet. Fra begynnelsen var påskemåltidet det sentrale i feiringen men lammene måtte slaktes i tempelet i Jerusalem og spises i Jerusalem. Det betydde at da tempelet ble ødelagt og jødene ble drevet bort fra sitt Jerusalem, kunne det ikke lenger spises noen påskelam.

Som kristne vet vi at lammet var et forbilde på Jesus. Da straffen rammet Egypt, skulle Israels barn slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene på husene de bodde i. Da skulle ikke døden ramme noen av dem som bodde der.

Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. ‭‭2. Mosebok‬ ‭12:13‬

‭Lammets blod reddet israelittene fra døden til livet. Dette er jo virkelig sant når vi snakker om Jesus; da hans blod ble utgytt på korset, ble vi reddet fra døden til åndelig liv med Jesus og hans folk på jorden og til evig liv i den himmelske herligheten. Når Jesus og hans tolv apostler går inn i den jødiske tradisjonen med påskemåltidet, feirer han utgangen av Egypt.

Han oppfyller samtidig profetien og går fra å være et forbilde til å bli selve virkeligheten. Jesus skaper den nye pakten med mulighet for redning fra døden for alle mennesker til alle tider. «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod».

Nå er det snakk om to vinbeger i teksten vår, men i virkeligheten skulle man drikke fire beger vin under påskemåltidet. Disse symboliserer hvordan Herren skal redde sitt folk.

Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene egypterne har lagt på dere og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utstrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere. 2. Mosebok‬ ‭6:6-7‬ ‭‬‬

To av vinbegrene drikkes før selve påskemåltidet og det er et av dem som nevnes først i teksten. De to siste drikkes mot slutten av måltidet og det er ved det tredje begeret som Jesus innstifter nattverden. I jødisk tradisjon kalles det tredje begeret både for frelsens beger og velsignelsens beger.

Jesus sa:

Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Lukas‬ ‭22:15‬

Jesus binder sammen sin lidelse med den nye pakten og den nye paktens nattverd. Han går offerlammets vei og det betyr den totale redning for menneskeheten. Men redningen må nå frem til oss! Vi må forenes med Jesus for at hans gjerning skal bli til vår frelse og velsignelse.

Derfor lærer han oss at han virkelig er nærværende i måltidet; brødet er hans legeme. Vinen er hans blod. Vi inntar Kristus og vi forenes med ham. Dette innebærer at alt det som Jesus har blir vårt; hans renhet, hans rettferdighet, hans herlighet og hans evige liv.

Jesu frelsesgjerning betyr tilgivelse og befrielse fra det onde men det innebærer også delaktighet i hans guddommelige fullkommenhet. Nattverden er både måltidet til syndenes forlatelse og det nye livets gledesfest. Derfor avsluttes både påskemåltidet og nattverden i den dypeste glede: Da de hadde sunget lovsangen (Salme 115-118) gikk de ut til Oljeberget.

Ikke en gang i denne hellige stund kommer vi bort fra fastetidens grunntema: Kampen mot det onde. Jesus taler om forræderiet, om forræderen og om Peters kommende fornektelse. Han måtte tilrettevise de tolv for deres hovmod da de kranglet om hvem av dem som var den største ved nattverdbordet.

Hver og én av oss må prøve oss selv og speile oss i Guds ord for å innse at det onde finnes i oss. På hvilken måte står vi på det ondes side i våre tanker, ord og gjerninger? Prøvelsens hensikt er aldri å stenge oss ute fra Jesus, men å invitere oss inn til det eneste stedet der det onde kan overvinnes: hos Frelseren Jesus Kristus.

Derfor finnes løftet med også her: Dere skal få spise og drikke ved mitt bord i mitt rike.


Artikkelen stod først på trykk i "Kyrka och folk" som vi har et samarbeid med om utveksling av stoff. Se nettutgaven her.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Andakt

Emner

  Frelse

  Nattverden

  Påske

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  22: 7-38

Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.