Publisert

Lyst på penger?


Ca leselengde:
1 min

"For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner." 1. Tim 6:10

Mye har fått skylden for å være roten til alt ondt. Lediggang. Religion. Penger. Bibelen sier altså at «kjærlighet til penger» er en rot til alt ondt. Deretter følger den opp med å snakke om lysten til penger. Det er god grunn til å tenke at den snakker om nøyaktig det samme her. Lysten til penger. Lysten til rikdom. Og kanskje skal vi forstå det så bredt som «lysten til å ha noe» eller «havesyke».

Paulus mistet en kjær medarbeider som en følge av denne lysten til noe annet:

"For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden" 2. Tim 4:10a

Da Eva spiste av frukten på treet midt i Edens hage begrunnes det blant annet i at treet var en lyst for øynene (1. Mos 3:6). I dag lærer vi altså at lysten (til penger) er en rot til alt ondt. Mønsteret i dette er grundig opptegnet i Bibelen:

"Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død" Jak 1:15

Slik skjedde det for Eva. Slik kan det skje for oss.

Det er et alvorlig mønster Jakob tegner opp. For å ta problemet ved roten må vi ta et oppgjør med egen pengekjærhet, egen lyst til rikdom og til å ha eller eie. Det er utfordrende fordi det ikke bare angår ytre handlinger, meninger og tanker, men selve hjerteinnstillingen. Hva vil vi? Hvem lever vi for? Jesus er ikke redd for å tilkjennegi sin hjerteinnstilling overfor oss:

"Min lyst hadde jeg i menneskenes barn." Ord 8:31

David svarer ham slik:

"Jeg lengter etter din frelse, Herre, og din lov er min lyst." Sal 119:174


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  1. Timoteusbrev  6: 10

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Andreas Årikstad.
  Andreas Årikstad er barne- og ungdomsarbeider i NLM Region sør. Han bor i Kristiansand, er gift med Eirin, og har 5 barn.
   Ressurser av Andreas Årikstad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.