Publisert

Når du kommer i ditt rike Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Da Jesus ble korsfestet, kom hans nærmeste inn i en avgrunnsdyp troskrise. Vi møter den hos Kleopas og den andre disippelen der de gikk til Emmaus. De vet ikke at det er Jesus som slår følge med dem, og de sier til ham:

Vi håpet at Jesus var den som skulle forløse Israel. Lukas 24:21

Men så hadde Jesus dødd, og håpet deres brast. De var ikke i tvil om at Israel en gang skulle bli forløst, men nå måtte de sette sin lit til en annen enn Jesus. Den ene av de to røverne som henger ved siden av Jesus, ser det på en helt annen måte, klart og tydelig. På ham passer Jesu ord: «De siste skal bli de første.» (Matteus 19:30) Denne røveren eide den levende tro. Det ser vi av at røveren ikke sier hvis, men når: «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.»

Troen er forunderlig! Den setter ikke spørsmålstegn ved Jesus, heller ikke når begge hendene hans er naglet til et kors. Jesus har sagt at han kommer igjen. Derfor gjør han det! Hans ord er like virkelige som han selv er det. De er fullt ut til å stole på. De er guddommelige. Fordi de går utover sannsynlighetens grense, er de vanskelig å holde fast ved – fornuften protesterer, men troen holder seg til det Jesus har sagt.

La troen leve! Det gjør du ved å lukke øynene for det du ser, føler og forstår, og i stedet regne med Ordet. Du skal få erfare at det holder!


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Troen

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.