Publisert

Når han selv spør Onsdag 1.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Ypperstepresten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut for alle og enhver; jeg har all­ tid lært i synagoger og templet, der hvor alle jøder kommer sammen, og i lønndom har jeg intet talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg om hva  jeg har talt til dem! Se, de vet hva jeg har sagt. 

Men da han sa dette, ga en av tjenerne som sto der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Svarer du ypperstepresten slik? Jesus svarte ham: Har jeg talt ille, da bevis at det er ondt! Men har jeg talt rett, hvorfor slår du meg?
Joh 18:19-23

Det er vanskelig å holde et forhør gående over den som har alt i lyset. Derfor ble det heller ikke noen spenning over de spørsmålene Annas rettet til Jesus.

Men under dette forhøret svarer Jesus med to spørsmål, og dem er det spenning i. For de går løs på samvittigheten.

«Hvorfor spør du meg?» sier han til Annas. Er du interessert i min lære? Hvorfor da ikke spørre dem som har hørt meg? Er du redd for at du enda en gang skal få høre vitnesbyrdet: «Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen.» Joh. 7, 45--47. Hvorfor spør du meg da når du allikevel ikke vil tro på meg?

«Hvorfor slår du meg?» spør han tjeneren som slår ham i ansiktet. Et slag i ansiktet er verdens sletteste argument. Hva mener du egentlig med det? Hva driver deg til å gjøre dette? spør Jesus. Han skjærer med sine spørsmål gjennom all diplomatisk fordekthet og all rå brutalitet og avdekker motivene. Hvorfor gjør du slik mot meg? spør han. Spør du bare for å komme bort fra sannheten? Slår du fordi du er stukket i samvittigheten?

På samme måte møtte han Saul fra Tarsus da han fnyste av trussel og mord mot Kristi menighet. «Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg?» spurte han. «Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.»

Slik spør han også i dag like på samvittigheten løs: Hvorfor stiller du deg slik til meg som du gjør? Hva er den egentlige grunnen til at du er min motstander?  Og når han spør slik, er det også i dag noen som reiser seg og slår. Men det er også dem som lik Paulus slutter med å stampe mot brodden. De bøyer seg og vender om.

Hvordan svarer du ham når han spør?


 

Relatert