Publisert

Så la disse gå Fredag i fastelavnsuken


Ca leselengde:
2 min

Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han fram og sa til dem: Hvem leter dere etter? De svarte ham: Jesus fra Na­saret. Jesus sier til dem: Det er meg. Men også Judas som forrådte ham, sto der med dem. Da han nå sa: Det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. Han spurte dem da atter: Hvem leter dere etter? De sa: Jesus fra Nasaret. Jesus svarte: Jeg sa dere jo at det er meg. Er det meg dere leter etter, så la disse gå! - for at det ord skulle oppfylles som han hadde sagt: Jeg mistet ikke en av dem som du har gitt meg.
Og Judas trådte straks nær til Jesus for å kysse ham og sa: Vær hilset rabbi! og kysset ham. Men Jesus sa til  ham: Venn, hvorfor er du her? Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss? Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham.
Joh 18:4-9; Luk 22:47-48; Matt 26:49-50

På fallets dag gikk Gud gjennom hagen for å se til menneskene. Men da sprang de og gjemte seg mellom trærne. De flyktet i frykt fra oppgjøret, for de maktet ikke å bære ansva­ret for sin synd. Og siden har mennesket flyktet fra skylden sin uten å finne virkelig fred for Gud.

Men her kommer endelig et menneske som vil ta skylden for alle. Han er den eneste som har rett til å unndra seg det hele, for han har ingen del i verdens synd. Og han har også makt til å unndra seg. Bare ett ord fra ham, og alle faller maktløse til jorden.

Men han unndrar seg ikke. Frivillig byr han seg fram for dommen og lidelsen. Sin makt bruker han ikke til å feie fiendene vekk med, men til å dø i stedet for dem. Sin rett til å gå fri gir han fra seg til sine redde venner. «Er det meg dere leter etter, så la disse gå!» sier han.

Slik stiller han seg skjermende, ikke bare mellom sine venner og den væpnede vakten, men mel­lom sine venner og Guds luende doms-sverd, lovens sverd, som krever at hver synder skal dø for sin synd.

I denne flokken som står slik under Jesu vern er det plass for den hele verden. Han tok vår skyld og dom for å kunne gi oss sin rettferdig­het og dermed retten til å gå fri.

Her hos ham finner den fredløse fred med Gud.


 

Relatert