Publisert

Sabbatens Herre gir sabbatshvile


Ca leselengde:
2 min

Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer!, sier Jesus til fariseerne (Matt 9:13).
Han forkynner også for dem at det er Menneskesønnen som er herre over
sabbaten (Matt 12:8). I disse utsagnene står han ikke i en meningsutveksling om
menneskeskapte regler, men han inviterer dem til å åpne øynene for at selve
sabbaten er fullbrakt i ham.

Fariseerne legger merke til at Kristi disipler plukker aks på kornåkeren på en
sabbat, og det gjør dem rasende. «Dere arbeider på den dagen da alt arbeid er
forbudt! Dere synder! Hvorfor underordner dere dere ikke til de eldstes visdom
og deres tolkning av det tredje bud? Hvorfor hviler dere ikke på sabbaten? »
I praksis spør Jesus dem tilbake «Hvorfor hviler ikke DERE på sabbaten? Selv om
dere ville hatt rett angående at Gude bud forbød en slik type jobb, må jeg spørre
dere om hva meningen med budet opprinnelig var. Dere ble ikke befalt å
demonstrere nøyaktig hvor lite arbeid det går an å gjøre på denne dagen; dere
fikk budet for å hvile i Guds armer, høre Guds Ord, be og grunne på Guds løfter
på den særskilte dagen. Nå står Guds løfter foran dere, akkurat her, akkurat nå. I
meg er Gud legemliggjort, for å bo sammen med sitt folk og gi dem den evige
hvilen som sabbaten peker mot.»

Hva Jesus vil at både fariseerne og vi skal forstå, er at disiplene hans ikke
arbeider, men hviler. Med aksene de spiser, holder de sabbatsfest sammen med
Guds sønn, som har kommet for å kle dem i frelsens festdrakt. «Fariseere, det er
dere som bryter hviledagsbudet og arbeider. Dere jobber og jobber med å
motsette dere Herren. Legg bort deres arbeidsomme vantro og kom og finn
sabbatshvilen i meg.»

Og til dere i dag: Ta ordene som fariseerne ikke ville høre til hjertet:
Menneskesønnen er sabbatens herre, noe som betyr at hver eneste dag for Guds
barn er en sabbat. Gjennom dåpens kraft har du blitt forenet med Kristus.
Uansett hvor du går, går Han med. I ditt livs kornåker dekker han deg med sin
barmhjertighet, kjærlighet og frelse. Hver eneste dag – om du står opp med
hanen eller sover langt utpå dagen – Mesteren din er der og utøser sin nåde over
deg. Så fryd deg i Ham og finn hvile i Ham.


Andakten er opprinnelig publisert HER og er oversatt til norsk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Fiene.
  Hans Fiene er pastor i Prince of Peace Lutheran church i Saint Louis, Missouri. Han er gift med Katie og sammen har de fire sønner pluss fosterbarn. Hans står bak den populære youtubekanalen Lutheran Satire.
   Ressurser av Hans Fiene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.