Publisert

Sannelig Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Sannheten følger Jesus. Der han er, er Sannheten. Langfredag henger Sannheten på korset, uten å gå til grunne. Korset forener sannhet og frelse. Da Pilatus forhørte Jesus, spurte han: «Hva er sannhet?» (Johannes 18:38) Det er et avgjørende spørsmål.

Pilatus’ ulykke var at han forlot Jesus før han fikk svar. Var det fordi han egentlig ikke ønsket noe svar? I så fall har Pilatus mange etterfølgere. De er søkende, men ønsker ikke å finne. Bevisst eller ubevisst har de en fornemmelse av at svaret fra Jesus er for nærgående, og at det han sier, er riktig.

Jesus er sannheten, og i det lyset blir vi avslørt i vårt innerste. Det oppleves dømmende og ydmykende. Men bli likevel i lyset! Jesus er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse den (Johannes 3:17). Når han dømmer, er det fordi han vil noe annet. Han vil frelse. Han gjør deg til et menneske av sannhet. Det blir du når du hører hans røst og ikke trekker deg unna ham. Han vil åpenbare sannheten om sitt kors for deg. Det var ikke på grunn av sine egne synder Jesus hang på korset. Det var dine synder han bar. Dine synder er den eneste grunnen til at Jesus ble korsfestet. Han fikk den straffen du skulle hatt. Som korsfestet har han betalt for alle dine overtredelser.

Det er sannheten – den frelsende sannheten.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Frelse

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.