Publisert

Se det menneske! Lørdag 3.uke i faste


Ca leselengde:
1 min

Pilatus gikk da atter ut og sa til jødene: Se, jeg fører ham ut til dere, forat dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og han sa til dem: Se det menneske! Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de og sa: Korsfest, korsfest! Pilatus sier til dem: Ta dere ham og korsfest ham! For jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte ham: Vi har en lov, og etter den lov er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn.
Joh 19:4-7

Se det menneske!

Se dette eneste rene skudd på denne syndige slekt, Menneskesønnen, den eneste uten synd og skyld. En gang var mennesket rent og syndfritt som han. Men så ville det gjøre seg selv til Guds likemann, og da slo det om til sin motsetning.

Se det menneske! Og se hvor dypt mennesket er falt. Se hvor det kan slå uskylden, mishandle sannheten, spytte på renheten. Tornekronen om hans hode er syndefallets krone. Golgatas kors er toppen av menneskets opprørske hovmod. Her reiser mennesket seg mot Gud og hans salvede. Salme 2.

Se det menneske! Se mellommannen mellom Gud og mennesker. Mennesket velter sin egen synd over på ham og sier: Han er skyldig til å dø, for han har spottet Gud! Gud legger verdens synd på ham og sier: Du er mennesket, du er synderen, du alene er skyldig for alle!
Og han tier og soner alt.

Se det menneske!
Han er menneskets eneste håp!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus
på ditt kors opphengt
blodig, såret, tornekronet,
spyttet på, hudflengt!

Sett meg så jeg ser deg, Jesus,
døende for meg,
for at jeg rettferdig, salig
skal tilhøre deg!


 

Relatert