Publisert

Se Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
1 min

Fra Jesu andre ord på korset:

Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disippelen: «Se, det er din mor!» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Joh 19:26-27


«Kvinne, se, det er din sønn!» sier Jesus da han gir Maria kallet til å være mor for Johannes. Ved å bruke det lille ordet «se» får Jesus sin mor til å vende oppmerksomheten mot Johannes. Der står han ved hennes side. Det er han som er hennes sønn. Her ligger hennes kall.

Når Gud kaller oss til en oppgave, er det først ikke så vanskelig å samle sinn og krefter. Men etter en stund blir det annerledes. Kallet blir hverdag. Da blir det nærliggende å spørre etter en ny og mer utfordrende og spennende oppgave.

Det er ingen tvil om at Jesu kall til Maria gjorde henne til en trofast forbeder for Johannes. Hun fulgte ham nok i hans liv og tjeneste, slik en mor følger sin sønn.

Men forbønnens tjeneste er krevende! Det vet Jesus. Derfor oppfordrer han oss igjen og igjen til å holde ut. Det kan være at Maria fikk lyst på en annen tjeneste enn å skulle leve med Johannes som sin sønn, men så vendte hun kanskje tilbake til det
lille ordet «se».

Med jevne mellomrom må du besinne deg på ditt kall og din tjeneste. Det hører med til det å fullføre kallet. Du må høre den korsfestede si «se» og på nytt gi ham ditt ja. Det er veien inn i tjenestens velsignelse.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Johannes´ evangelium  19: 26-27

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.