Publisert

Skriften skal oppfylles Lørdag 4.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Da nå stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevet fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! - for at Skriften skulle oppfylles som sier: De delte mine klær imellom seg og kastet lodd om min kjortel.

Joh 19:23-24

"For at Skriften skulle oppfylles." Igjen og igjen kommer dette gjennom Jesu lidelseshistorie. Det sier oss at Jesu blodige død ikke skjedde ved en tilfeldig ulykke, men etter en guddommelig plan. Gud hadde både forutsett og forutsagt dette. Og inntil de minste detaljer oppfylles hans ord, som f.eks. at Jesu bødler skulle kaste lodd om kjortelen hans. Salme 22:19.

Jesu død så ut som Satans seier. Her triumferte mørkets fyrste som aldri før. Men det ble så langt fra noen seier for ham. Det ble hans evige nederlag. Med all sin ondskaps makt oppnådde han bare å få være med på å oppfylle Guds ord og fullføre hans fredsplan. "Gud oppfylte på denne måte det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide." Apg 3:18.

Så veldig er vår Gud, og så urokkelig står hans ord fast at ingen kan omstyrte det han har sagt. Selv Satans verste angrep snur Gud slik at det fullfører hans ord og råd.

Og så nådig er Gud at han ikke skyr noe offer for å oppfylle sine løfter. I levende live ble hans enbårne Sønn ribbet til skinnet. Før han fikk lukke sine øyne, måtte han se på at bødlene delte klærne hans mellom seg og spilte om kjortelen hans. "Ta hans klær, han har gått i borgen for en annen!" lyder som en dyster advarsel i Ordspråkene 20:16. Ingen har båret slike omkostninger ved å gå i borgen for andre som han gjorde. Men hva han hadde skrevet og lovet, det oppfylte han i alle detaljer. Han ble regnet blant overtredere og døde som en naken og fordømt synder i vårt sted. Han ble fattig for å gjøre oss rike. Han ble ribbet til skinnet for å kunne kle oss i sin fullkomne rettferds drakt. "For at Skriften skulle oppfylles."

Det finnes ikke noe i hele verden som er så pålitelig som Guds ord.

La verden så i stykker gå!

Guds ord ei brast, 

det stander fast, 

den bro skal bruden bære.


 

Relatert