Publisert

Stig ned av korset! Mandag 5.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Likeså spottet også yppersteprestene ham seg imellom sammen med de skriftlærde og de eldste og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er jo Messias, Israels konge; la ham nå stige ned av korset, så vi kan se det, så skal vi tro på ham! Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nå, om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn. Også stridsmennene hånte ham, idet de gikk bort til ham og rakte ham eddik og sa: Er du jødenes konge, da frels deg selv!
Matt 27:41-43; Luk 23:36-37

Spottord skjøt som skarpe piler mot Jesus. De kom fra de forskjelligste mennesker, fra tilfeldig forbipasserende og fra folkets ledere, fra røverne og fra soldatene som hold vakt. Men merkelig enstonig lød spotten: "Stig ned av korset. Frels deg selv, så skal vi tro på deg!" Slik sa de alle. Hadde de ikke fantasi til mer, eller hva kom det av at alle ropte om det samme?

Den dypeste grunn til det var sikkert at det var Satan som instruerte spottekoret. Og vi vet at helt fra fristelsen i ørkenen siktet Satan mot ett bestemt mål når det gjaldt Jesus: Han måtte få ham bort fra korsets vei. En gang fikk han endog Peter til å legge inn et ord for seg om dette. Men nå ropte de alle, jøder og hedninger, prester og røvere, alle sa de med en munn: "Stig ned av korset, så skal vi tro på deg!"

Men han ble på korset og seiret over Satan. Han kunne ikke frelse seg selv, for han ville frelse oss.

Gud skje lov og takk for det!

Hvor skulle vi vel hen om han hadde steget ned av korset? Da satt vi uhjelpelig fast i syndens og Satans vold. Men nå er synden sonet og Satans velde knust ved hans seier da han viste seg lydig inntil døden.

Allikevel har ikke Satan gitt opp kampen om sjelene ennå. Kristi seier kan han aldri omstyrte. Den står evig fast. Men han setter alt inn på å hindre menneskene i å tro seieren, så de kan bli frelst ved den. Han bruker alle midler for å hindre evangeliet i å nå fram. For ingen kan tro uten at evangeliet blir forkynt for dem. Men det mest vanlige våpenet er den gamle fristelsen fra Golgata. Nå lyder den: Skill Kristus fra korset! Forkynn bare Kristus, hans kjærlighet, makt og velde. Men ti om korset, for det er en dårskap og en forargelse for alle tenkende mennesker. Det får dem bare til å vende seg bort fra hele kristendommen!

Han vet det, den gamle slangen, at det eneste som kan frelse menneskene ut av hans vold er ordet om Kristi stedfortredende død for oss på korset.

Vet vi det? Paulus gjennomskuet Satans taktikk. Derfor kunne han skrive: "Jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. - - Jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet." 1.Kor 1,17-2,2


 

Relatert