Publisert

Stjernene kan tale Små mennesker, midt i Guds tanke


Ca leselengde:
2 min

Jeg tenker ikke på astrologi og stjernetydning. Men stjernene kan si oss noe om Gud!

En kald vinterkveld var jeg på veg hjem. På et stille og mørkt sted stanset jeg bilen, gikk ut - og så oppover.

Hva så jeg? Mange, mange hvite små prikker. “Stjerner” kaller vi det. Egentlig er det «soler». Hvor stor er vår egen sol? Hold deg fast: 1,3 millioner ganger større enn jordkloden. Ser du for deg disse små prikkene? Hver enkelt er ca. 1,3 millioner ganger større enn kloden du står på.

Når de likevel ser så små ut, er det fordi de er i en enorm avstand til der du står. Hvor mange slike finnes det? Forskere tror mellom 20 – 70 000 000 000 000 000 000 000 (trilliarder)! Hva forteller disse stjernene?

Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske. Sal 8:4-5

Jorda som et støvfnugg- hva da med meg?

Det var nesten vondt å se oppover. Den kloden jeg sto på var som et bittelite støvfnugg i universets veldighet. Og hva blir da jeg som står på dette støvfnugget? Jeg skjønte hvor skremmende liten jeg er.

Men én ble også skremmende stor: Han som har skapt noe så enormt av ingenting. Hvor veldig er ikke han!

Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke! 2 Krøn 6:18

Da kom et bibelvers til meg:

For se, han som danner fjellene og skaper vinden og åpenbarer sine tanker for mennesket – Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Am 4:13

Den veldig Skaper viser tankene sine! Ikke for stjernene eller galaksene. Men for mennesket! Meg! Plutselig kjente jeg meg ikke ubetydelig lenger. Jeg skjønte: Jeg er sentrum i Guds skaperverk! Det er ubegripelig.

Hør: Den levende Gud vil lukke deg inn i sine tanker. Burde ikke da det viktigste være å høre hva skaperen vil si deg? Er du usikker på hans tanker om deg? Han er ikke usikker:

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Jer 29:11

Så kom denne tanken til meg: Hva om denne Gud er imot meg. Da kunne han på et øyeblikk knuse meg. Alt ville være mørke. Han kunne gjøre det - med rette. Skal jeg ha med Gud å gjøre helt alene, ville jeg være dødsens. Fortapt.

Men så kom jeg på det: Det var nettopp derfor Jesus kom – for at han skulle gå imellom! Han kom for å være “mellommann” og ta på seg alt som i mitt liv er grunn til at Gud kan knuse meg.

Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kol 2:14

Har du Jesus? Åpne hjertet ditt for den eviges tanker. Han vil så gjerne lukke deg inn i dem og gi deg frelse og alt godt.

Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Jes 55:3


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisninger

  Salmenes bok  8: 4-5

  Profeten Jeremia  29: 11

  Profeten Jesaja  55: 3

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Endre Stene.
  Endre Stene er gift med Edel, har fire gutter og bor i Namsos. Han er lærer på Fjellheim Bibelskole og redaktør i foross.no.
   Ressurser av Endre Stene
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.