Publisert

«stod opp fra de døde tredje dag…» (Andre trosartikkel 6/9) Oppstandelsen er Guds kvittering på et fullført og fullkomment frelsesverk


Ca leselengde:
2 min

Jesus var en fantastisk person. Da han levde på jorda, ble en mengde mennesker berørt både av hans ord og hans hender. Men nå var han død. Jesu venner sørget dypt mens fiendene feiret. Endelig hadde de vunnet. Selv om Jesus kanskje kom til å bli husket i noen år, var han borte…

Hvis dette hadde vært slutten på historien, ville vi hatt et stort problem. Jesu fiender ville hatt rett i at han var en bedrager.  Og vi ville fortsatt ha vært fortapt. Paulus uttrykker det slik:

Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 1 Kor 15:17

Men første påskedag ble den sørgelige slutten på dramaet gjort om til en fantastisk start. Trosbekjennelsen vår slår fast at Jesus «stod opp fra de døde tredje dag». Ja, «nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn», (1 Kor 15:20). Dødsriket kunne ikke holde på et perfekt og syndfritt menneske. Det kunne ikke holde på Guds Sønn.

Ved å reise Jesus opp fra de døde, satte Gud Fader sitt eget stempel på det Jesus hadde gjort. Han gir Jesus rett i at «Det er fullbrakt!»  Med sitt hellige liv hadde Jesus oppfylt loven, og med sin død på korset hadde han sonet fullkomment for alle våre synder. Hans offer hadde tatt bort Guds vrede over synden og åpnet veien for oss helt fram til Gud. Oppstandelsen blir Guds kvittering til meg på at mine synder ble betalt for helt og fullt på korset. Ingen ting kan legges til. Det er ikke mer å gjøre!

I tro kan vi derfor ta imot Jesus som vår Frelser. Vi kan tro at Jesus Kristus:

... ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Rom 4:25 

Dette er evangeliet! Jesus døde for mine synder. Og siden han stod opp igjen, kan jeg bli rettferdiggjort.. Jesu fullkomne liv og hans betaling for mine synder er overført til meg. Alt hans er mitt. Jeg er fri. Jeg kommer ikke til å bli fordømt. Halleluja!

Jesu oppstandelse gir oss håp – et levende håp. Når vi tar imot Jesus Kristus i tro, eier vi håpet om å bli reist opp fra de døde, akkurat slik han ble. Vi skal leve for alltid sammen med vår Herre og Frelser, Jesus Kristus.


Andakten er en forkortet og bearbeidet versjon av en andakt som opprinnelig er skrevet for ei andaktsbok/troslærebok for kristne i Mongolia.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Gunn Andersson.
  Gunn Andersson bor i Sandefjord. Hun er gift med Bertil Andersson, og sammen har de tre barn. Familien Andersson har bodd 11 år i Mongolia som utsendinger for NLM. Nå arbeider Gunn i en deltidsstilling som lærer ved DELKs grunnskole i Sandefjord. I tillegg har hun en liten stilling i NLM der hun arbeider med kristen litteratur til Mongolia.
   Ressurser av Gunn Andersson
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.