Publisert

Sunn tro


Ca leselengde:
2 min

En sunn tro er en tro som ikke går til ytterpunkter. En sunn tro er en kristen tro som ikke dyrker ensidigheter.

Det er for eksempel usunt  når noen mener seg å vite når Jesus kommer igjen. Det er også usunt når noen hevder at en kristen ikke trenger å leve med sykdom. Og, det er usunt når noen påstår at Gud vil vi skal være rike, og ha stadig fremgang på alle områder.

En sunn tro lever i en realistisk balanse, noe den kjente engelske teologen John Stott skrev en hel bok om: "Balanced christianity".

Troen gir rett balanse

I dag vil jeg løfte frem to punkter i vår kristne tro som det er viktig å gripe i den rette balanse. Det første gjelder dette at vi som kristne lever med to naturer i oss, hver eneste dag.

På den ene siden er det slik at Den Hellige Ånd bor og virker i oss. Ånden vil drive frem  kjærlighet, glede fred, overbærenhet, vennlighet osv.; det som heter Åndens frukt. Dette er hva «den nye natur» vil produsere i hver enkelt av oss.

Men, på den annen side, er det slik at den gamle natur, kjødet, samtidig lever videre i den kristne. Kjødet (eller kjøttet som det heter i den siste oversettelsen) ytrer seg blant annet i strid, misunnelse, begjær, selvhevdelse og liknende. 

Dermed er vi fremme ved det Paulus omtaler i sitt brev til Galaterene.

Disse ligger i strid med hverandre. Gal. 5:17

Det er viktig å forstå dette: Ånden påvirker alle deler av vår personlighet, både tanke, følelse og vilje. Og, det samme er tilfelle med kjødet. Den kristnes kamp innebærer ikke en mulighet for å eliminere vår onde natur. Nei, det er slik at vi, ved Ånden, skal seire over kjøttet ved å holde det i sjakk, ikke la det få styre og kontrollere oss.

Noen kristne blir fortvilet fordi de fremdeles kjenner onde og ekle tanker, og sier og gjør ting de egentlig ikke ville. Men slik er det. Vi skal ikke bli redde og ikke fortvile. For det var jo derfor Jesus kom, både for å tilgi oss alt vi er og gjør, og, ved Ånden få kontrollere våre liv, slik at vi følger Guds vilje.

Synder og rettferdig

Den sunne tro har derfor et realistisk syn på menneskets natur og blir ikke skremt av «den onde lyst i mitt hjerte». Jeg er nemlig, i Kristus, samtidig rettferdig og synder. Som reformatorene sa på latin: "Simul justus et peccator".

Dette er et viktig ordpar som korresponderer med Ånden og kjødet: I Kristus er jeg 100% rettferdig i Guds øyne, det vil si 100% tilgitt og Guds barn. Samtidig forblir jeg 100% et syndig menneske som resten av livet vil dra med meg den syndige natur. Lever du i denne bevissthet, i avhengighet til Gud, hjelper dette deg til en sunn, troens balanse.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Galaterbrevet  5: 17

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.