Publisert

Syndens alvor Mandag i fastelavnsuken


Ca leselengde:
2 min

Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, en hage, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte ham, kjente også stedet, for Jesus kom ofte sammen med med sine disipler der. Joh 18:1-2

Da sa Jesus: Sett dere her, mens jeg går der bort og ber! Og han tok Peter, Jakob og Johan­nes, de to Sebedeus' sønner, med seg og begynte å bedrøves og engstes, og han sier til dem: Min sjel er bedrøvet  inntil døden; bli her og våk med meg!

Og han slet seg fra dem så langt som et stein­kast og falt på kne, med sitt ansikt til  jorden, og ba at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig, og sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg; ta denne kalk fra meg! Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Mark 14:32-36

Getsemane, hva har ikke du vært vitne til!

«Han begynte å bedrøves og engstes.» Det begynte slik. Men bedrøvelsen steg til han var bedrøvet inntil døden, det vil si så bedrøvet at han kunne dø av det.

Og samtidig kom angsten, og den steg til dødsangst. Han, den modigste av alle, skalv av angst, svettet angstens svette til den ble blandet med blod. Hans bønn gikk over i sterkt skrik og nødrop. Hebr. 5:7. Bedrøvet til døden - og så angst for døden!

Hvorfor slik sorg og angst? Han har sett kalken han skal drikke. Den er breddfull av syndens forbannelse. All verdens synd veltes over på hans samvittighet. Derfor bedrøves han inntil døden. Han er gjort ansvar­lig for alt sammen. All Guds vrede over verdens synd trekker seg sammen over hans hode. Der­for knuges han til jorden i dødsangst.

Min sjel! Hvorfor tok du det så lett med syn­den? Stans og se hvor alvorlig Gud tar den. Du lekte med synden. Han skalv under den i døds­angst. Du fant tidsfordriv i synden. Han svettet blod under den. Du moret deg i synden. Han gråt sårt over den.

Se hva synden har kostet ham forat den ikke skulle ligge over deg gjennom all evighet. Se til du skremmes av synden. Se til du skammer deg over synden. Se til du løses fra synden og bin­des til ham, din gjenløser for tid og evighet.

Men skulle engang blive kold
min kjærlighet til deg,
da minn meg om Getsemane
og om din sved for meg.


 

Relatert