Publisert

Takk


Ca leselengde:
1 min

Mange sanger og salmer gjennomsyres av takknemlighet. Takken kan være indirekte: «Det er mi høgste æra, det er mi største ros: Hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos.» Vi merker takknemligheten i formuleringene.

Men takken kommer også ofte direkte til uttrykk, som i følgende påskedagsstrofe: «Takk du store seierherre, takk du livets himmelhelt, som ei døden kunne sperre i det helvedmørke telt!»

Ofte gjelder takketonen selve frelsen: «Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam!»

Jeg har også fått mer og mer behov for å takke for det kristne fellesskapet: «Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel er.» Takk og lov! Vi er en stor familie, som støtter og hjelper hverandre: «Vi ranker oss sammen vi vinkvister små, som brødre og søstre hos Jesus vi stå.»

I Salmenes bok er det mye klage. For troens liv kan være tøft. Men klagesangene ender ofte med takk. Midt i smerten vet en seg å være i Guds hender. Vi vil avslutte denne serien om takknemlighet med å sitere Asafs ord. Etter å ha gitt uttrykk for sin store krise sier han:

Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Salme 73:23-24.

Det er ingen som du, Gud. Ingen.

Takk.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  73: 23-24

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Egil Sjaastad.
  Egil Sjaastad er dosent ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH). Han har vært redaktør av Fast Grunn og skrevet en rekke bøker. Egil er gift med Jorunn og bor i Ytre Enebakk.
   Ressurser av Egil Sjaastad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.