Publisert

Takk


Ca leselengde:
1 min

Mange sanger og salmer gjennomsyres av takknemlighet. Takken kan være indirekte: «Det er mi høgste æra, det er mi største ros: Hans fylgjesvein å vera og vandra i hans ljos.» Vi merker takknemligheten i formuleringene.

Men takken kommer også ofte direkte til uttrykk, som i følgende påskedagsstrofe: «Takk du store seierherre, takk du livets himmelhelt, som ei døden kunne sperre i det helvedmørke telt!»

Ofte gjelder takketonen selve frelsen: «Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam!»

Jeg har også fått mer og mer behov for å takke for det kristne fellesskapet: «Velsigna band som bind Guds folk i saman her, i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel er.» Takk og lov! Vi er en stor familie, som støtter og hjelper hverandre: «Vi ranker oss sammen vi vinkvister små, som brødre og søstre hos Jesus vi stå.»

I Salmenes bok er det mye klage. For troens liv kan være tøft. Men klagesangene ender ofte med takk. Midt i smerten vet en seg å være i Guds hender. Vi vil avslutte denne serien om takknemlighet med å sitere Asafs ord. Etter å ha gitt uttrykk for sin store krise sier han:

Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd, du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Salme 73:23-24.

Det er ingen som du, Gud. Ingen.

Takk.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
1 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Salmenes bok  73: 23-24

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Egil Sjaastad.
  Egil Sjaastad er dosent emeritus ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH). Han har vært redaktør av Fast Grunn og skrevet en rekke bøker. Egil er gift med Jorunn og bor i Ytre Enebakk.
   Ressurser av Egil Sjaastad
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.