Publisert

Til ham Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Hvorfor skriver Lukas at Jesus sa disse ordene «til ham», til den botferdige røveren? Det går jo helt tydelig fram av sammenhengen hvem Jesus taler til. Men presiseringen «til ham» er mer enn innholdsløse fyllord.

Ordene understreker at Jesus er fullt og helt til stede og retter hele sin oppmerksomhet mot den han henvender seg til. Andre kan høre det han sier, og lære av det, men det kommer i andre rekke.

Jesus taler først og fremst personlig til den enkelte. Også i dag er det mange som hører Jesu ord, men uten at det blir til verken åndelig eller menneskelig hjelp for dem. De forstår kanskje et og annet, men de lytter ikke med hjertet. En kunnskapsmessig tilegnelse av kristendommen er ikke uten betydning, men det er likevel noe helt annet når Ordet blir personlig. Da er det deg Jesus taler til. Da kan du ikke lenger forholde deg objektivt vurderende til det du hører. Du hører ordet fra Guds munn, og dette ordet er avgjørende for evigheten, enten du bøyer deg for det, forholder deg likegyldig til det eller forkaster det.

Din holdning til Guds ord avspeiler din holdning til Jesus. Veien til Jesus er å tro ham på hans ord. Gjennom sine ord avslører han deg, men ikke fordi han vil forkaste deg. Tvert om! Han vil inn til deg. Han vil nå deg med sin frelse. Han vil ha deg med til Paradis.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Jesu person

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.