Publisert

Troens fasthet og vennlighet To holdninger å øve seg på i vandringen med Jesus


Ca leselengde:
2 min

Vår kristne tro er under sterkt press i vår kultur. Hva gjør vi? Vi øver oss i lydighetens vei og følger Jesus. La meg løfte frem to viktige holdninger som Skriften kaller oss til i den daglige etterfølgelse:

1 Fasthet

Det gjelder å stå fast mot vantroens og skepsisens ånd som møter oss fra denne verden. De første kristne ble sett på som en sekt. De var en minoritet. De ble forfulgt.

Av flere grunner: De var annerledes. De provoserte ved å si at bare Jesus er sannheten. De hadde en streng seksualmoral som utfordret. Kun ekteskap mellom mann og kvinne er i overensstemmelse med Guds vilje.

De nektet å ofre til romerske guder. Men Gud gav dem kraft. Og de formanes til å stå fast. Apostlene formaner dem til å stå fast på Ordet, til å stå fast i Herren, holde fast på frimodigheten og håpet, holde fast på grunnlaget de ble opplært i, holde fast på bekjennelsen til Jesus (1 Kor 15:2; Fil 4:1; Hebr 3:6,14; 4:14).

Fastheten formanes altså frem i oss. Den må stadig fornyes. Be derfor Guds Ånd fylle deg med denne fasthet, så du kan stå frem som en oppreist, tydelig  frimodig kristen. Ikke minst utenfor menigheten!

2 Vennlighet

Vår fasthet må kombineres med vennlighet. Vennlighet er en Åndens frukt (Gal 5:22). Paulus skriver om Jesu vennlighet og mildhet (2 Kor 10:1). Bevares, han var sannelig også myndig og sterk. Han kunne si fra. Men hans kjærlighet var gjennomsyret av vennlighetens mildhet i møte med mennesker.

Slik skal også vi være. Derfor sier Paulus:

La alle mennesker få merke at dere er vennligeFil 4:1

Alle! Dine medarbeidere på jobben. Kassadamen på Rema. Klassekameratene. De som irriterer deg. De du er uenige med for eksempel politisk eller teologisk. Telefonselgeren (der har jeg virkelig selv noe å jobbe med..!). Dine medarbeidere i menigheten.

Tenk: Vi skal møte absolutt alle på vår vei med vennlighet. Uvennlige og sure kristne er dårlige ambassadører for Herren. Vennligheten smører alle forhold og kan åpne stengte hjertedører. Hvem har ikke merket dette?

Fasthet og vennlighet. Det vil vi gå for. Hver dag gir deg mulighet til denne troens praksis. Lykke til!


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Disippelliv

Skrifthenvisninger

  1. Korinterbrev  15: 2

  Galaterbrevet  5: 22

  Filipperbrevet  4: 1

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Thomas Bjerkholt.
  Thomas Bjerkholt var teolog og forfatter. Han arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag i Trondheim fra 1974. Fra 1982 til 2014 arbeidet han som pastor i Trondheim frikirke. Thomas døde av kreft i mai 2015 og etterlot seg kona Ellen og familie med barn og barnebarn.
   Ressurser av Tomas Bjerkholt
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.