Publisert

Ukloke fjols og feige reddharer Om å møte pandemien med visdom og søskenkjærlighet


Ca leselengde:
2 min

Vi mennesker reagerer forskjellig når vi står overfor farlige situasjoner. Det har vi sett tydelig under koronaen! Vi ønsker å handle med visdom, men har hver våre utgangspunkt for vurderingene våre. Dette er mye av grunnen til at vi også har ulike holdninger til hvordan vi handler med visdom i kristent arbeid.

Mange prester og forsamlingsledere har vært frustrerte over de hurtig skiftende restriksjoner som vi har måttet forholde oss til i over et år nå. Frustrasjonen styrkes gjerne ytterligere når disse kristenlederne blir møtt med en bred spennvidde av reaksjoner fra brødre og søstre i menigheten. Broderkjærligheten kan sannelig bli utfordret, og en slik situasjon kan føre til både konflikt og falske beskyldninger.

Med bakgrunn i dette vil jeg gjerne oppfordre til at vi lar det bli en koronaøvelse å være uenige på en god måte!

Hvordan handler vi med visdom i møte med koronaepidemien? Enkelte mennesker er frimodige og sier ”Så sant det er tillatt, skal vi arrangere møter! – og på den måten skal vi vise dugnadsånd. Vi skal holde så mye som mulig åpent og i gang!” Andre igjen er forsiktige og sier ”Vi må vise dugnadsånd og holde stengt så lenge alle de andre også holder stengt!”

Det ligger en fristelse i begge leirer og dette bruker djevelen gjerne til å skape konflikt i kristenheten: De frimodige blir overmodige og de forsiktige kaller dem ukloke fjols. Og motsatt: De forsiktige blir overforsiktige og de frimodige kaller dem feige reddharer!

Visdommen erkjenner at vi mennesker grunnleggende er selvrettferdige vesener. Derfor må vi komme fram for Gud og bekjenne vår synd når vi er raske til å se feilen hos vår bror.

Visdommen setter pris på at det er noen som ser annerledes på tingenes tilstand enn det du gjør. Vi har bruk for hverandres uenighet, så vi kan stikke ut kursen framover.

Visdom er å takke for at Kristus Jesus, selve visdommen fra Gud, er vår – og de andres (!) – rettferdighet og hellighet. (1 Kor 1:30)

”Hvem er vis og forstandig blant dere?”, spør Jakob, og svarer:

Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den! Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Jak 3:13-17

(Etter inspirasjon av en ”SundayDriveHome” av Bryan Wolfmueller)


Teksten er oversatt fra dansk av Silje Kiil.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  Jakobs brev  3: 13-17

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Dan Hesselund.
  Dan er landspredikant og avdelingsleder i Luthersk Mission. Han har vært i LM siden 2001 og arbeider spesielt med bibelundervisning og forkynnelse.
   Ressurser av Dan Hesselund
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.