Publisert

Være med meg i Paradis Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Hva er himmelen? Jesus gir svaret i det han sier til røveren: «I dag skal du være med meg ...»

Himmelen er å være sammen med Jesus. Hva ville himmelen vært hvis ikke Jesus var der? Det er for svakt å si at det da ville manglet noe, for himmelen ville ganske enkelt ikke være himmel.

Det ville vært stort å møte Guds barn. Tenk også å kunne flytte inn i den boligen som han har beredt, og oppleve himmelens herlighet. Vi ser fram til dette landet uten sorg, skrik og smerte. Men hvis det var uten Jesus, ville det ikke vært Paradis. Men lovet være Gud – Jesus sa ikke til røveren at han bare skulle være i Paradis, men at han skulle være der sammen med ham.

Umiddelbart skulle vi tro det var helt andre enn en røver Jesus så fram til å være sammen med. Her er det lett å liste opp en rekke lysende troende fra både Det gamle og Det nye testamente. De var ikke uten synd, men troens liv satte sitt avgjørende preg på dem, og de ble levende vitnesbyrd om hvem de tilhørte. Likevel er det ikke dem Jesus nevner, men derimot en røver. Det understreker at

der synden ble stor, ble nåden enda større. Romerne 5:20

Så det er håp for oss! Vi skal få være sammen med Jesus. Paradis er et nåderike!


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Himmelen

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.