Publisert

Valgets kvaler Hvordan kan vi kjenne Guds vilje for våre valg?


Ca leselengde:
5 min

Pasta eller Potet? Tømmermann eller ingeniør? Oslo eller Trondheim? Ford eller Volkswagen? Nytt eller gammalt hus? Rødt, gult eller blått? Det er mange valg en må ta her i livet, noen er viktigere enn andre. For mange av oss som har vokst opp i et land med mer valgmuligheter enn en kunne drømme om har det å velge blitt vanskelig. Det gjelder også oss som tror på Jesus.

Så langt jeg kan se, så legger ikke Gud føringer i Bibelen på hvor vi skal studere, hvilket yrke vi skal ta, om en skal investere i nytt eller gammelt hus eller hvilken bil vi skal kjøre. Likevel blir vi ansvarliggjort for våre valg. Jesus gir oss noen verdier som styrer våre valg: nestekjærlighet, tjeneste, omsorg, rettferdighet og gudsfrykt. Dette får lite å si inn i valg av middagsretter eller bilmerke, men får masse å si inn i økonomisk forvaltning, hvilket arbeid en skal ta seg og hvordan en skal utføre det.

Fortell ham alt

Alle dine grublerier vil din far i himmelen høre. Han sier at vi skal kaste alle våre bekymringer på ham fordi han bryr seg om oss (1 Pet 5:7). Jeg tror dette er livets pust: å leve livet slik at vi alltid legger ting fram for Jesus. Om du er i en periode hvor pasta eller potet er et krevende valg for deg, så blir ikke Gud brydd fordi du snakker med han om det, for han har omsorg for deg. Han vil neppe skrive hverken pasta eller potet på veggen for deg, men Gud vil likevel ha deg her. Her, hos ham, hvor du samtaler med den viktigste i livet ditt om alt som du måtte tenke på. Her lytter han og ansvarliggjør deg.

Lytt til ham

I Bibelen taler Gud til deg. Han formidler sin vilje for alle sine skapninger gjennom dette Hellige ordet. Som hans barn er du kalt til å lytte til dette, både i forkynnelse og i det å lese selv. Å høre, reflektere og anvende det inn i ditt liv med Åndens hjelp. Når du lytter blir du ansvarliggjort. Du blir utfordret til å ta alle valg inn for Gud, også de som du helst ikke ville hatt innspill på. Vil du, Gud, at jeg skal gjøre dette? Kan jeg prioritere slik? Bryter jeg dine bud om jeg gjør dette? Er dette noe jeg trenger, noe jeg skal få glede meg over, eller noe jeg egentlig burde la være å investere i?

I denne samtalen er det frihet. Når det er ting vi ikke tar opp med Gud, den allmektige, er vi i fangenskap. Da er vi fanget av våre egne begjær som vi knytter lykke og glede til, men som aldri vil innfri det «de lover». De vil i beste fall gi oss glede inn til mold, møll eller rust tærer dem bort. Guds tanker for oss er bedre. Gud ønsker deg med disse valgene hos ham.

Fikk den nåværende verden kjær

Paulus forteller om Demas (2 Tim 4:10). Demas var en gang Paulus sin trofaste medarbeider (Kol 4:14). I 2. Timoteusbrev forteller Paulus om at han ble forlatt av Demas. Slik Paulus legger det frem så var det ikke bare Paulus som ble forlatt av ham. Demas forlot også Gud, fordi han fikk den nåværende verden kjær.

Dette bibelordet har kanskje blitt brukt som en advarende pekefinger mot det å ha kjærlighet til jordisk gods og gull. Dette er i beste fall sagt forkjært. En av måtene Gud er god mot oss er å velsigne oss med mat, gleder, familie og andre skapte ting. Det er godt at vi gleder oss og setter pris på Guds skaperverk. Da Demas fikk den nåværende verden kjær, så kjær at han forlot Paulus, så var det snakk om hva som ble viktigst for ham. Noe ble viktigere enn tjeneste sammen med Paulus, noe ble viktigere enn Gud selv, den nåværende verden ble viktigere enn en evighet hos Gud. På et tidspunkt var det noen valg Demas ikke ønsket at Gud skulle ha innspill på lenger.

Om du lurer på om noe er viktigere for deg enn Gud selv, så kan du prøve deg på dette: tar jeg dette valget også frem for Gud i bønn? Ønsker jeg å lese hans ord om dette? Kan jeg prate om dette med kristne jeg har tillit til?

Fortell ham alt, alltid

Der din skatt er, er hjertet ditt også (Matt 6:21). I livet med valgets kvaler, gjør det til din vane, i alle ting, å løfte dine tanker, bekymringer og utfordringer frem for Gud i bønn. Snakk med ham om det, og la ham tale til deg. Da vil Gud gripe ditt hjerte, på en slik måte at hjertet ditt blir hos ham, og du får glede deg i det han har for de. Dette er en skatt som varer evig og aldri forgår.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.
1 Petersbrev 1:3-5


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Andakt

Skrifthenvisning

  1. Peters brev  5: 7

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Steffen Stensland.
  Steffen Stensland kommer fra Fogn i Ryfylke, men bor nå på nordvestlandet sammen med kone og barn. Han har mastergrad i teologi fra Fjellhaug internasjonale høgskole og jobber i en kombinert stilling hos Norsk luthersk misjonssamband. Han er pastor og fellesskapsutvikler i regionen.
   Ressurser av Steffen Stensland
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.