Publisert

Vår konge Mandag 4.uke i faste


Ca leselengde:
2 min

Da nå Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på domstolen på det sted som kalles Stenlagt, men på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: Se her er deres konge! De ropte: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren. Så felte da Pilatus den dom at det skulle skje det som de krevde; og han ga dem Barabbas fri som var kastet i fengsel for opprør og mord, ham som de ba om; men Jesus overga han til deres vilje for å korsfestes.
Joh 19:13-15; Luk 23:24-25

"Se her deres konge!" sa Pilatus. Det klang som spott. Blodig, forslått, tornekronet og mishandlet sto kongen der ferdig til å korsfestes. Det var ikke så mye ved ham av det som mennesker forbinder med kongelig.

Israel ventet sin frelseskonge som helten fra Bosra, slik Jesaja skildret ham i sin bok, kap. 63. Han kommer i en kledning som er rød av blod, for han kommer fra det store slaget der han har slått Israels fiender sønder og sammen, han alene, som en ny Samson.

De hadde ventet på ham lenge og særlig i tider med undertrykkelse og nød.

Nå sto han for dem. Og hans kledning var farget av blod. Men det var av hans eget blod.

Han kom ikke som helten fra Bosra i Jesaja 63, men som Herrens lidende tjener i Jesaja 53. Og ordet ble oppfylt: "Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham."

"Se her deres konge," sa Gud. "Bort, bort med ham!" ropte de. De ville ikke ha en fredsfyrste, men eg krigsherre. "Vi har ingen annen konge enn keiseren!" skrek de. "Bort med denne, men gi oss Barabbas fri!" Slik forkastet de Fredsfyrsten og tok til takke med tyrannene i stedet.

De fikk bittert betale for det. Før mange år var gått, hadde tyranniets høl trampet i stykker deres prektige by og lagt landet øde.

"Se her deres konge", sier Gud til oss. Fremdeles kommer han som lammet og ikke som løven. Han kommer ikke for å overvelde oss med sin allmakt, men for å overvinne oss med sin tjenende kjærlighet. For han vil være konge i våre hjerter og ikke diktator over våre liv.

Men nettopp fordi han kommer slik, har vi makten til å forkaste ham om vi vil. Han stilles fram for oss i evangeliet som vår rettmessige konge, og så stilles vi på valg. Hva skal vi da gjøre med Jesus?

Verden har forkastet sin frelseskonge. Og så har den fått tyranner i stedet. Hvar gjør du med Jesus, din konge?

Hill deg, Frelser og forsoner!
Verden deg med torner kroner,
du det ser jeg har i sinne
rosenkrans om kors å vinne
gi meg dertil mot og hell!


 

Relatert