Publisert

Vi får det vi fortjener, men han har ikke gjort noe galt Fasteandakt fra "Det er fullbrakt. Jesu sju ord på korset"


Ca leselengde:
2 min

Fra Jesu tredje ord på korset:

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Lukas 23:39-43


Synden blir til dom for røveren som henger korsfestet ved siden av Jesus. Så lenge forbryteren befant seg langt unna Jesus, kunne han leve slik han gjorde. Det voldte ham ingen alvorlige problemer. Det fantes alltids formildende omstendigheter.

Men da han møtte Guds kjærlighet i en korsfestet som ba for sine bødler, ble det helt annerledes. Lyset fra Jesu hellighet og renhet avslørte røveren i den grad at han måtte innrømme: «Vi får det vi fortjener.» Det var med rette han selv hang på et kors, innså han.

Så lenge synd sammenlignes med annen synd, er den til å bære. Men når den ses i forhold til Den Hellige, blir den til skyld, til og med skyld som fører til død, ikke bare i tid, men også i evighet. Og død på den andre siden av graven er ikke utslettelse, med det forferdeligste av alt.

Erkjennelse av syndens alvor er ikke frelsende i seg selv, men erkjennelsen er en forutsetning for frelsen. De friske har ikke bruk for lege, men det har de syke. Derfor er det godt å stå fortapt foran Gud. Da kan Gud fortelle deg at synden er sonet og skylden betalt. Gud kjenner det blodet som renser fra all synd. Frelsen består i at du også kjenner det blodet.


Fastetiden 2020 markeres på foross.no med daglige andakter fra boken "Det er fullbrakt" av Hans Erik Nissen. Gjennom 40 andakter tar den utgangspunkt i de sju sitatene vi har fra Jesus mens han hang på korset. Boken er utsolgt for forlaget. Se andre utgivelser på lundeforlag.no.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
2 min
Ressurstype

  Andakt

Emne

  Troen

Skrifthenvisning

  Lukas´ evangelium  23: 39-43

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Hans Erik Nissen.
  Hans Erik Nissen var gift med Benedicte og de hadde tre døtre. Han var utdannet teolog og prest i den danske kirke. Hans lengste tjeneste var som rektor på Luthersk Missions bibelskole i Hillerød i 33 år. Han døde 27. januar 2016.
   Ressurser av Hans Erik Nissen
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.