forfatter_foto

Dietrich Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer var en tysk, luthersk teolog, og aktiv i kampen mot nazismen. Han døde i tysk fangenskap, 39 år gammel.

(1 ressurs)
Filter
Sortering