forfatter_foto

Harald Kaasa Hammer

Harald Kaasa Hammer er pensjonert prest i Den norske kirke, og medlem av arbeidsutvalget for tekstbok 2011. Han har skrevet både traktat og flere bøker. Han driver nettstedet www.tekstboken.no med mange ressurser til tekstene i kirkeåret.

(9 ressurser)
Filter
Sortering