forfatter_foto

Konrad Fjell

Konrad Fjell er ordinert prest i Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), og tjener nå som sekretær for Norsk luthersk lekmannsmisjon og lærer på Fossnes bibelskole.

(2 ressurser)
Filter
Sortering