Publisert

DE MANGE ANONYME KVINNENE: Ikke navngitte, men langt fra ubetydelige Kvinnene i Bibelen - de glemte Jesusforbilder


Ca leselengde:
4 min

Jesus hadde mange disipler som vi ikke vet navnet på. Vi har de 70 som Jesus sendte ut. Vi har de 120 som var samlet på den øvre sal på pinsedag. Og vi har alle de kvinnene som fulgte med Jesus og de andre mannlige disiplene.

At de fleste av Jesu disipler ikke er navngitt, betyr ikke at de var ubetydelige. Evangeliene er tross alt ikke fortellingen om Jesu disipler, men om Jesus. Slik er det også med Jesu kvinnelige disipler. Vi kjenner navnene på noen av dem, men de fleste vet vi ikke noe om. Vi vet bare fra f. eks Luk 8:1-3 at de var mange.

Maria Magdalena har vi allerede omhandlet for seg selv. Utenom henne kjenner vi noen av navn, eller annen omtale, men ellers ikke så mye mer. Fellesomtalen av dem er at Jesus hadde helbredet dem fra onde ånder og sykdommer, og at de nå fulgte Jesus og tjente Han med det de eide.

Hva annet skulle vi vel tjene Jesus med, enn med det vi eier. Den som bruker andres, er en tyv, og den som ikke gir av sitt eget, er en egoist. Nei, Guds barn vet ikke av annet å takke Jesus med, enn det vi har av egne evner, tid og eiendeler. I Guds rike er det aldri snakk om hvor mye, men hvor mye av hjertet! Jesus verdsetter den fattiges tjeneste like mye som den rikes.

Jesus roser derfor enkens skjerv, som var av hjertet, for hun gav så mye av det lille hun eide. Ellers i Bibelen ser vi at Gud refser de som har overflod av alt, men som ikke tjener Gud med glede og hjertets lyst (5 Mos 28:47). Det skulle være en god beskrivelse av oss i rike Norge. Faktisk er dette en av de synder som Sodoma ble straffet for. Ikke bare for den seksuelle umoralen, men overmotet i det å ha nok selv og ikke hjelpe den fattige (Esek 16:49).

En av de vi får høre om av Jesu kvinnelige disipler, var Johanna. Hun var gift med Kusa, som var embetsmann hos Kong Herodes i Galilea. Det kan bety at hun var av høy rang og posisjon i samfunnet. Hun var nok fra en fornem familie og ganske sikkert rik. Det kan ikke ha vært lett for henne å være en disippel av Jesus. Hun og de andre ble forfulgt av Kong Herodes, og kanskje har det også gått ut over jobben til hennes mann, Kusa.

Navnet Johanna betyr «Gud er nådig», og hun omtales i Luk 8 og 24.

En annen er Susanna. Hennes navn betyr «Lilje». Hun nevnes sammen med Johanna, og er en av dem som Jesus helbredet.

Ved korset leser vi også om en tredje kvinne. Hun het også Maria, og er kanskje den samme som det et annet sted refereres til som «den andre Maria». Hun var mest sannsynlig svigerinnen til Maria, Jesu mor, og hun var gift med en som het Klopas.

Salome nevnes også blant dem som var ved Jesu kors og grav, men vi vet lite mer om henne.

Det samme gjelder Maria, Jakob og Joses mor, som nevnes noen steder. Det kan være en egen person, men mest sannsynlig er det en omskriving av Maria, Jesu mor, som også hadde sønnene Jakob og Joses.

Så nevnes også mor til Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes. At hun vandret med Jesus og sine to sønner rundt om i Galilea, vet vi av at hun en gang spurte Jesus om at hennes to sønner skulle få sitte nærmest Jesus i Himmelen. Vi vet ikke hennes navn, men noen identifiserer henne med Salome, uten at vi vet mer om det.

I tillegg var det mange flere kvinner vi ikke får vite navnene på.

Alle disse kvinnene var med Jesus overalt. De var med ved korsfestelsen. De fulgte etter Josef fra Arimatea og Nikodemus da de fraktet bort Jesu legeme, og de bivånet begravelsen. Da sabbaten var over, ville de alle være med å vaske og salve Jesu legeme. De møtte engler, så at steinen ble rullet bort, så den tomme grav, hørte av englene at Jesus var stått opp og fikk beskjed om å si fra til de andre disiplene. På veien fikk de alle møte den oppståtte Jesus selv.

Selv om vår Bibel ikke nevner det spesifikt, regner vi med at mange av disse var med blant de 120 på pinsedag. De var med i den første menigheten og ble spredt utover i Romerriket ved den første forfølgelsen. Kanskje noen av dem ble fengslet, torturert og dømt av Saulus, det høye råd og Kong Herodes.

Det vi i alle fall vet, er at Jesus verdsatte alle sine kvinnelige disipler. Det var dem Han valgte til å finne den tomme grav, møte engler, forkynne oppstandelsesbudskapet og som Han viste seg først for, før noen av de andre mannlige disiplene.


Artikkelen ble først publisert 7.nov 2020. 


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Serie

  EVA: Den første som fikk høre løftet om en frelser

  SARA: Mor til alle Guds barn

  HAGAR: Kvinnen som ble sett av Jesus

  REBEKKA: Den gudfryktige gjeterkvinnen

  JOKEBED, SJIFRA og PUA: De jobbet «bak scenen» for Israels utfrielse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rolf Lavik.
  Rolf er gift med Grete og sammen har de tre barn. Han arbeider som områdearbeider og forkynner i NLM og har tidligere vært lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Rolf er også brannmann, og driver brannvernfirma, samt virksomhet knyttet til reiseliv og opplevelser i sin hjembygd Namsvatn,
   Ressurser av Rolf Lavik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.