Publisert

Den klareste profetien i Det gamle testamentet Er det mulig at èn person kan romme de presise beskrivelsene?


Ca leselengde:
4 min

Siste delen av Jesajas bok (Jes 52:13–53:12) inneholder Bibelens kanskje mest detaljerte profeti om Messias. Der beskrives på forhånd de viktigste hendelsene i Jesu liv, med nesten samme presisjonen som en nyhetsreportasje. Det er en god idé å lese det langsomt så man får tid til å tenke litt over det som står:

Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Likesom mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn – slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord.

Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom.

Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere – han som bar manges synd, og han ba for overtredere. Jes 52:13-53:12

Her fortelles klart og tydelig om samme person som i kapittel 42 og kapittel 49. Det kan rett og slett ikke bare dreie seg om Israels folk siden denne Herrens tjener lider for Israels folk skyld. Jes 53:7 beskriver Messias som et offerlam, og i vers 8 heter det: «Ved trengsel og ved dom ble han revet bort.» En alternativ oversettelse av den hebraiske teksten er: «Uten undersøkelse, uten dom, ble han ført bort.» Disse beskrivelsene passer til Det nye testamentets beretning om Jesu rettssak og dom. Vers 9 sier: «Da ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.»

Jesus døde mellom to røvere, men ble begravet i graven til den rike Josef fra Arimatea.

Legg merke til den kommende tjenerens dobbelthet. På den ene siden står det at «han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy», men samtidig leser vi at «mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn». Dette spenningsfeltet i Messiasprofetiene sees også andre steder i Bibelen. Før Jesus kom til verden, hadde det til og med dannet seg en gruppe som ventet på to Messiaser. De trodde ikke at alle Messiasprofetiene kunne oppfylles i én og samme person. Allikevel oppfylte nettopp Jesus fra Nasaret med sitt liv alle de ulike tingene som var blitt forutsagt om Messias.

I Jesu liv løses den gåten som rommes i de tilsynelatende innbyrdes motstridende Messiasprofetiene.


Teksten er et utdrag fra Leif Nummelas bok Bibelens røde tråd. Boken kan kjøpes her

Denne teksten ble først publisert i februar 2018.


 

RelatertStøtt foross.no
Ca leselengde
4 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Profeten Jesaja  52: 13 - 53: 12

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Leif Nummela.
  Leif er gift, bor i Finland og har tre voksne barn. Han er utdannet teolog, ordinert prest og arbeider som redaktør. Han har vært misjonær i Italia og generalsekretær for det Finske teologiske institutt og har gitt ut flere bøker der noen også finnes på norsk.
   Ressurser av Leif Nummela
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.