Publisert

ESTER: en avgjørende brikke i frelseshistorien Kvinnene i Bibelen - de glemte Jesusforbilder


Ca leselengde:
5 min

Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Est 4:14

Slik står det i Esters bok 4:14. Det setter hele Esters merkelige livsskjebne i perspektiv. Har Gud virkelig styrt hendelsene i livet mitt, og plassert meg der jeg er i dag med en hensikt jeg ikke har visst om?

Vi skal ikke her gjenfortelle hele Esters liv og gjengi alle hendelsene i Esters bok. Du kan lese den selv. Det er en veldig spennende historie. Boka finner du i det gamle testamentet. Det er en historiefortellende bok, og ikke en teologisk utlegging. Det er bare så vidt det henvises til Gud i boka. Likevel har Esters liv og gjerning gitt jødefolket en høytid; Purim. De gir hverandre gaver, og feirer at hele det jødiske folk ble reddet fra total utryddelse. Den er en påminnelse om at Gud styrer både verdenshistorien og den enkeltes liv.

At Gud plasserer en av sine tjenere helt inne ved verdensmakten, er ikke noe nytt. Kong Nebukadnesar bortførte Daniel og hans venner og satte dem til å styre området rundt hovedstaden Babel, og snart ble Daniel nestkommanderende i riket og Nebukadnesar selv begynte å tro på Gud (Dan 3:29; 4:37). Kong Kyros begynte å tro på Gud (Dan 6:26-28; Esra 1:2).

Det samme kan sies om Kong Xerxes som Ester ble dronning til, og hans sønn Kong Artaxerxes. Disse kjente til Daniels bok, Jeremias bok og Esekiels bok. Alle vismennene ble utdannet i disse bøkene, for de var så tett knyttet opp til kongenes krøniker. Det er ikke rart at de vise menn fra østerland kjente godt til løftene om en Messias som skulle fødes i Israel. Det lå i deres utdannelse og kongshistorie.

Ester het egentlig Hadesse. Hadesse betyr «Myrte». Navnet Ester betyr «Venusstjernen». Hun var ung og meget vakker, av Benjamin stamme og foreldreløs.

Hun levde i dagens Irak, fire hundre år før Jesu fødsel. Perserkongen Xerxes videreførte jødenes tillatelse til å reise tilbake til sitt hjemland Israel og han befalte at tempelet skulle bygges opp igjen. Ester var blant de mange som ikke hadde reist tilbake. Hun levde altså rett etter at fangenskapet i Babylon ble opphevet, etter Daniel, men før Nehemja, og midt mellom kapittel 6 og 7 i Esras bok.

Bare Gud visste at det nå vokste fram en stor trussel for sitt utvalgte folk. Og ikke bare for dem, men også for deg som leser dette nå. Fire hundre år før Gud skulle sende sin Sønn for å sone hele verdens synd, kunne alt gått i vasken hvis gudsfolket som Jesus skulle fødes inn i, i henhold til alle løfter og profetier, hadde blitt utryddet. Da hadde ikke du kunnet blitt frelst. Det er hele menneskehetens frelse og alle løfters oppfyllelse som står på spill i Esters bok.

Så Gud tok grep. Han sørget for at dronning Vasjti ble avsatt, at Kong Xerxes tapte krigen mot Hellas i slaget ved Salamis i år 480 f.Kr, og at det ble samlet unge jenter til tidenes «Miss-World-konkurranse».

Det tok ett år med behandling i skjønnhetssalongen før kongen valgte sin nye dronning. Han valgte Ester, uten å vite at Gud hadde valgt henne først. Som vanlig valgte Gud seg den lille for å gjøre Hans storverk.

At Gud styrer den enkeltes liv, er vanskelig for mange å godta. Men les hva Gud selv sier om saken, så blir saken klar: Joh 3:27; Jak 4:13-16; Orspr 16:9; 19:21; 20:24.

Og bruden som gjør seg i stand for sin brudgom? En klar bibelsk parallell til den frelste som venter på Jesus!

Det var når ordren om jødenes utslettelse kom, en ordre som ikke kunne omgjøres, at Ester gjorde sin frelsergjerning. Den er et forbilde på Jesu frelsesgjerning, og et forbilde på den frimodighet vi skal ha på grunn av det fullbrakte frelsesverk.

Folket var garantert fortapt, slik vi alle er det på grunn av synden. Da gikk Ester fram for kongen. Hun gav sitt eget liv for å frelse sitt folk. Det vil si; hun satte livet på spill, for det var dødsstraff for å gå fram for Kong Xerxes uten å ha blitt tilkalt. Eneste redning var en spontan benådning.

Her stopper likheten med Jesus. For Ester ble benådet, hennes bønn for folket ble hørt og hun fortsatte som dronning. Jesus gikk derimot fram for Den allmektige Guds tronstol og ikke bare satset sitt liv for oss, men faktisk gav sitt liv for oss. Han tok den fortapelse som folket, du og jeg, skulle hatt.

Men kanskje kan man si at Jesus også ble «benådet». Etter at Han ble gjort til verdens synd, og gikk i fortapelsen i stedet for oss, så reiste Gud Ham siden opp til sin tronstol i Himmelen, der Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, slik som før.

Ester viser oss også så godt det Hebreerbrevet 4:16 sier om å tre med frimodighet fram for nådens trone. Hun gjorde det for å be om nåde for folket sitt. Du er også plassert der du er av Gud, for at du også skal tre frem for Hans nådetrone og be om nåde for folket.

Det er din oppgave der Gud har satt deg!

Ester står fram som så utrolig modig, klok og kjærlig!

Men hvordan kunne folket bli frelst når kongens ordre om utslettelse ikke kunne trekkes tilbake? Det ble gitt en ny ordre, som var like gyldig som den første. Den nye ordren sa at jødefolket kunne forsvare seg mot alle som fulgte den første ordren. Dermed ble fiendene deres tilintetgjort, og folket reddet fra utryddelse.

Ser du at dette er en beskrivelse av frelsen? Alle mennesker går mot fortapelsen på grunn av synden. Det kan ikke oppheves. Samtidig gir Gud en ny ordre som er like gyldig; Alle som tror på Jesus og søker tilflukt til Jesu død for deres synder, de er beskyttet fra den første «ordren».

Hvilket mangfoldig forbilde Ester er!


 


Støtt foross.no
Ca leselengde
5 min
Ressurstype

  Bibelutleggelse

Skrifthenvisning

  Esters bok  

Serie

  EVA: Den første som fikk høre løftet om en frelser

  SARA: Mor til alle Guds barn

  HAGAR: Kvinnen som ble sett av Jesus

  REBEKKA: Den gudfryktige gjeterkvinnen

  JOKEBED, SJIFRA og PUA: De jobbet «bak scenen» for Israels utfrielse

Forfatter
forfatter_fotoSkrevet av: Rolf Lavik.
  Rolf er gift med Grete og sammen har de tre barn. Han arbeider som områdearbeider og forkynner i NLM og har tidligere vært lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Rolf er også brannmann, og driver brannvernfirma, samt virksomhet knyttet til reiseliv og opplevelser i sin hjembygd Namsvatn,
   Ressurser av Rolf Lavik
Vil du støtte foross.no?

  Du kan gi via kredittkort

  Du kan benytte Støtt foross via Vipps! med Vipps-nummer: 70979

  Mer info og andre alternativ finnes på siden STØTT OSS.